Veelgestelde vragen

Zoekterm Functioneel gebied Informatie FAQ Kennisbank
abonnement bijdragen handleidng BA artikel
acceptgiro bijdragen handleiding BA antwoord
adres leden hoofdstuk LA antwoord artikel
adreswijziging doorgeven lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
afdrukken leden hoofdstuk LA
alleen mannen of vrouwen selecteren leden selecties antwoord
ambten en functies definiëren lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
ambtsdrager lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn-artikel
analyse kerkbalans bijdragen artikel [2]
anbi en belastingdienst lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn-artikel
app allen - antwoord
authentiseren allen handleidingen artikel
automatische incasso vrij bedrag bijdragen handleiding BA antwoord
avg en bezoeken pastoraal pastoraal antwoord
avg leden privacywetgeving pkn-artikel
bankafschrift verwerken bijdragen handleiding BA antwoord
bankafschrift bijdragen handleiding BA lrp-netwerk
bankrekeningnummer fusie bijdragen antwoord
bankrekeningnummer verwijderen bijdragen handleiding BA antwoord
begraafplaats administratie inrichten bijdragen handleiding BA antwoord
belijdenis registreren leden hoofdstuk LA
benaderen per mail bijdragen handleiding BA antwoord
bestelling antwoord lrp-netwerk
betaalmaand blokkeren bijdragen handleiding BA antwoord
betaalwijze aanpassen bijdragen handleiding BA antwoord
betalingskenmerk bijdragen antwoord
bezoekadres diverse handleiding LB
bezoeken of notities pastoraal hoofdstuk pastoraal antwoord
boeken leden antwoord
boekhoudprogramma bijdragen handleiding BA antwoord
boekingen op verkeerd fonds bijdragen handleiding BA antwoord
boekingen op verkeerd jaar bijdragen handleiding BA antwoord
boekstuk opnieuw doorzetten naar Twinfield bijdragen handleiding BA antwoord
boekstuk bijdragen handleiding BA
boekstukken controleren bijdragen handleiding BA antwoord
browser allen artikel
buitenlands adres looplijst antwoord
controle koppeling ontvangsten bijdragen handleiding BA antwoord
controle ledenbestand leden hoofdstuk LA
controle ontvangsten bijdragen handleiding BA antwoord artikel
correspondentieadres leden handleiding LA antwoord
dashboard allen hoofdstuk allen
de ledenadministrateur leden hoofdstuk LA
de lokaalbeheerder lokaal beheer hoofdstuk LB
dementerend leden artikel
dienstverlening en fusie allen handleidingen antwoord
digitaal betalen bijdragen handleieing BA artikel
digitaal toezeggen bijdragen handleiding BA artikel
doop registreren leden hoofdstuk LA antwoord
dubbel in jubileum overzicht allen handleidingen antwoord
echtscheiding leden hoodstuk LA
eerste incasso opvoeren bijdragen handleiding BA antwoord
email en ideal bijdragen handleiding BA artikel
email artikel
e-mail artikel
mail artikel
etiketten en LRP allen handleidingen antwoord
etiketten printen op basis van een groep allen handleidingen antwoord
excel formules allen handleidingen artikel
exporteren selectie gaat niet allen handleidingen antwoord
factuur uitschrijfbrieven allen handleidingen antwoord
financiële basisgegevens lokaal beheer hoofdstuk LB
financiële gegevens combineren bijdragen handleiding BA artikel
financiële gegevens verjaardagsoverzicht allen handleidingen antwoord
financiële selecties allen hoofdstuk allen
fonds collectief vullen bijdragen handleiding BA artikel
eindejaarscollecte bijdragen hoofdstuk BA artikel
kerkbalans bijdragen hoofdstuk BA artikel
solidariteitskas bijdragen hoofdstuk BA artikel
fondstype eenmalig vast bijdragen handleiding BA artikel
fondstype eenmalig vrij bijdragen handleiding BA artikel
fondstype herhaaldelijk vrij bijdragen handleiding BA artikel
fouten opsporen leden handleiding LA antwoord
foutmeldingen allen handleidingen antwoord
fris lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn-artikel
fusie allen handleidingen antwoord
gastlid inschrijven leden hoofdstuk LA artikel
gba leden handleiding LA antwoord
gebiedsomvang lokaal beheer hoofdstuk LB
gebruikers beheren lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
gebruikers verwijderen lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
gebruikersnaam allen handleidingen antwoord
gebruikersrollen lokaal beheer antwoord
gebruiker toegang geven lokaal beheer antwoord
geen digitale toezegging dan brief bijdragen handleiding BA antwoord
geen incasso bijdragen handleiding BA artikel
geen smartphone lokaal beheer antwoord
gele driehoekjes bijdragen handleiding BA antwoord
gemeentesjabloon lokaal beheer hoofdstuk LB
generale regeling allen handleidingen antwoord pkn-artikel
geregistreerde en pe gegevens pastoraal hoofdstuk pastoraal
geregistreerde dossier leden hoofdstuk LA antwoord
geregistreerden buitenland uitschrijven leden hoofdstuk LA antwoord
geregistreerden mutatieverslag leden handleiding LA antwoord
groep versus selectie allen handleidingen antwoord
groep LB lokaal beheer hoofdstuk LB
groepen insluiten selectie allen handleiding antwoord
groepen uitsluiten selectie allen handleiding antwoord
groepen LA leden hoofdstuk LA
groepen PW pastoraal hoofdstuk pastoraal
handmatig inboeken ontvangsten bijdragen handleiding BA antwoord artikel
handscanner bijdragen handleiding BA artikel
herinrichting lokaal beheer handleiding LB
historische pe's leden antwoord
historische gegevens meegeregistreerde leden antwoord
huwelijk partnerschap leden hoofdstuk LA
incassobedrag niet in twinfield bijdragen antwoord
iDEAL bijdragen handleiding BA antwoord artikel
importeren allen handleidingen antwoord
inboeken bijdragen handleiding BA antwoord
inloggen allen hoofdstuk allen artikel
inloggen pastoraal hoofdstuk pastoraal
inschrijven leden hoofdstuk LA
inschrijven training allen antwoord
instellingen pastoraal hoofdstuk pastoraal
internetbrowsers allen handleidingen antwoord artikel
jaaromzetting bijdragen antwoord
jubilea pastoraal hoofdstuk pastoraal
kenmerken overig contact leden handleiding LA antwoord
kerkbalans analyse bijdragen artikel [2]
kerkblad via notitveld bijdragen handleiding BA artikel
kerkblad bijdragen handleiding BA antwoord artikel
kerkelijk register leden hoofdstuk LA
kerkelijk register pastoraal hoofdstuk pastoraal
kerkelijke staat wijzigen leden hoofdstuk LA antwoord
kerkelijkstaat op PE kaart leden handleiding LA antwoord
kerkorde allen handleidingen pkn-artikel
klacht wens of suggestie allen handleidingen antwoord
koppeling LRP Twinfield lokaal beheer handleiding LB antwoord artikel
kosten LRP allen handleidingen antwoord
kso gemeente bewerken antwoord
kvk bezoekadres diverse handleiding LB
kvk nummer diverse handleiding LB antwoord
levensmomenten pastoraal hoofdstuk pastoraal
lid inschrijven leden hoofdstuk LA
locaties leden hoofdstuk LA
locaties lokaal beheer hoofdstuk LB
lokaal beheer lokaal beheer handleiding LB
looplijst Excel bijdragen hoofdstuk BA antwoord
machtigings-id bijdragen antwoord
mailen vanuit oefenomgeving bijdragen handleiding BA antwoord
matching verbeteren bijdragen handleiding BA antwoord
meegeregistreerde begrip leden antwoord
meegeregistreerde inschrijven leden hoofdstuk LA antwoord
meerjaren gevers niet benaderen bijdragen handleiding BA antwoord
melding Twinfield bijdragen handleiding BA antwoord
meldingen allen hoofdstuk allen antwoord artikel
mutatielijst leden antwoord
mutatiemeldingen pastoraal hoofdstuk pastoraal
niet actief lid uitschrijven leden handleiding LA antwoord
niet in juiste sectie leden handleidng LA antwoord
nieuwe gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
nieuwe selecties allen handleidingen antwoord
notities voormalig gebruiker pastoraal pastoraal antwoord
notities pastoraal hoofdstuk pastoraal
oefenen allen handleidingen antwoord
oefenomgeving LRP allen handleidingen antwoord
omwisselen digipas allen actueel artikel lrp-netwerk
ongedoopt kind inschrijven leden hoofdstuk LA
ongedoopt kind leden antwoord
ongedoopt kind 18 jaar leden antwoord
ontvangst niet gekoppeld bijdragen handleiding BA antwoord
ontvangst splitsen bijdragen handleiding BA antwoord
ontvangsten inboeken bijdragen handleiding BA antwoord
ontvangsten kerkbalans per wijk bijdragen antwoord
ontvangsten overig contact leden handleiding LA antwoord
opname asielzoeker leden antwoord
overig contact of vriend leden hoofdstuk LA antwoord artikel
overig contact allen hoofdstuk handleidingen antwoord artikel
overige contacten leden hoofdstuk LA
overige contacten lokaal beheer hoofdstuk LB
overige contacten en sectie leden antwoord
overlijden registreren leden hoofdstuk LA
overschrijven leden hoofdstuk LA antwoord artikel
overzicht geregistreerden pastoraal hoofdstuk pastoraal
overzichten en "Wil nooit bijdragen" allen handleidingen antwoord
overzichten Pastoraal medewerker pastoraal hoofdstuk pastoraal antwoord
overzichten leden hoofdstuk LA
pastorale eenheid leden hoofdstuk LA
pastorale sleutel pastoraal antwoord
perforatie leden handleiding LA antwoord
pe-naam en aanschrijfnaam kinderen bijdragen handleiding BA antwoord
pe-nummer leden antwoord
plaatsnaam leden handleiding LA antwoord
postcode of adres niet gevonden allen antwoord
privacy leden privacywetgeving pkn-artikel
probleem inloggen allen handleidingen antwoord artikel
proces digitaal toezeggen bijdragen artikel
proces digitaal betalen bijdragen artikel
publieke notitie selecteren leden handleiding LA antwoord
qr code in brief bijdragen handleiding BA antwoord
quotum pkn-artikel
raadplegen kerkelijk register lokaal beheer hoofdstuk LB
rapportages bijdragen hoofdstuk BA artikel
recht van vergetelheid allen handleidingen antwoord
registreren vriend leden hoofdstuk LA antwoord
rekeningnummer incasso wijzigen bijdragen handleiding BA antwoord
rekeningnummer toezegging aanpassen bijdragen handleiding BA antwoord
rekeningnummer wijzigen bijdragen handleiding BA antwoord artikel
relatie met wijkgemeente leden hoofdstuk LA
roepnaam op etiket bijdragen handleiding BA antwoord
rood kruis bijdragen handleiding BA
rsin gemeente lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
secties aanbrengen leden handleiding LA antwoord
secties lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selectie op basis van groepen allen hoofdstuk allen
selectie verwijderen lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selecties voormalig gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selectie voormalig ongedoopt leden antwoord
selecties allen hoofdstuk allen antwoorden
selectie in fonds bijdragen antwoord
sila leden handleiding LA antwoord
sjablonen in fonds bijdragen handleiding BA antwoord
sjabloon brief lokaalbeheer handleiding LB antwoord lrp-netwerk
sleutel bijbestellen lokaal beheer antwoord
sleutel synchroniseren allen antwoord
sleutel verdwenen lokaal beheer handleiding LB antwoord
sleutel allen handleidingen netwerk artikel
sleutel omwisselen lokaal beheer antwoord
sleutel lokaalbeheerder lokaal beheer antwoord
solidariteitskas bijdragen netwerk artikel pkn-artikel
sorteringen leden hoofdstuk LA
sorteringen lokaal beheer hoofdstuk LB
standaard selecties allen hoofdstuk allen
statistiek allen
storneren bijdragen hoofdstuk BA
sub-selecties bijdragen selecties antwoord lrp-netwerk
synchroniseren allen handleidingen antwoord
testen allen handleidingen lrp-netwerk
toezeggingsbrief zonder acceptgiro bijdragen handleiding BA antwoord
toezeggingsbrief bijdragen handleiding BA antwoord
training allen antwoord
tweeling inschrijven leden handleiding LA antwoord
twinfield bijdragen handleiding BA antwoord
uitgeschreven lid en vriend leden handleiding LA antwoord
uitschrijven niet lid leden handleiding LA
uitschrijven leden handleiding LA
uitschrijving niet in historie leden handleiding LA antwoord
uitschrijving registreren leden hoofdstuk LA
uitsluiten bijdragen handleiding BA antwoord artikel
uitwonende partner leden antwoord
update informatie allen artikel
verbintenisregel verwijderen leden handleiding LA antwoord
verhuisdatum leden hoofdstuk LA antwoord
verhuizen leden handleiding LA hoofdstuk LA artikel
verjaardagen pastoraal hoofdstuk pastoraal
verkeerde boekingen in fonds bijdragen handleiding BA antwoord
verlengen fonds abonnement bijdragen handleiding BA artikel
verschillend resultaat allen handleidingen antwoord
verwerkingsovereenkomst allen handleidingen antwoord
voorkeurlidmaatschap na verhuizing leden handleiding LA antwoord
voorkeurlidmaatschap leden handleiding LA antwoord
vriend inschrijven leden hoofdstuk LA
vriend leden handleiding LA antwoord
vrije export ambten en functies lokaal beheer handleiding LB antwoord
vrije gebieden uitsluiten selectie allen handleiding antwoord
vrije gebieden leden hoofdstuk LA antwoorden
vrije gebieden lokaal beheer hoofdstuk LB antwoorden
wachtwoord of gebruikersnaam wijzigen allen handleidingen antwoord
wenst geen contact uitsluiten in overzicht allen handleidingen antwoord
wijkwijziging lokaal beheer handleiding LB antwoord
wijzigen wachtwoord allen handleidingen antwoord
witregels in gemeentesjabloon lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
workaround t.b.v. PE-adres bijdragen handleiding BA antwoord


Was dit artikel nuttig?
 2
 7