Veelgestelde vragen

Zoekterm Functioneel gebied Informatie FAQ Kennisbank
abonnement bijdragen handleidng BA artikel
acceptgiro bijdragen handleiding BA antwoord
2 acceptgiro's bijdragen handleiding BA antwoord
adres leden hoofdstuk LA artikel
adreswijziging bestuur doorgeven lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
afdrukken leden hoofdstuk LA
ambten en functies lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn-artikel
analyse kerkbalans bijdragen artikel [2]
anbi en belastingdienst lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn-artikel
authentiseren allen handleidingen artikel
automatische incasso vrij bedrag bijdragen handleiding BA antwoord
avg en bezoeken pastoraal pastoraal antwoord
avg leden privacywetgeving pkn-artikel
bankafschrift verwerken bijdragen handleiding BA antwoord
bankafschrift bijdragen handleiding BA lrp-netwerk
bankrekeningnummer fusie bijdragen antwoord
bankrekeningnummer verwijderen bijdragen handleiding BA antwoord
begraafplaats administratie inrichten bijdragen handleiding BA antwoord
belijdenis registreren leden hoofdstuk LA
benaderen per e-mail bijdragen handleiding BA antwoord
bestelling antwoord lrp-netwerk
betaalmaand blokkeren bijdragen handleiding BA antwoord
betaalwijze aanpassen bijdragen handleiding BA antwoord
betalingskenmerk bijdragen antwoord
bezoekadres diverse handleiding LB
bezoeken of notities pastoraal hoofdstuk pastoraal antwoord
boeken leden antwoord
boekhoudprogramma bijdragen handleiding BA antwoord
boekingen op verkeerd fonds bijdragen handleiding BA antwoord
boekingen op verkeerd jaar bijdragen handleiding BA antwoord
boekstuk bijdragen handleiding BA antwoord
boekstukken controleren bijdragen handleiding BA antwoord
browser allen artikel
buitenlands adres looplijst antwoord
controle ledenbestand leden hoofdstuk LA
controle ontvangsten bijdragen handleiding BA antwoord artikel
correspondentieadres leden handleiding LA antwoord
dementerend leden artikel
dienstverlening en fusie allen handleidingen antwoord
digitaal betalen bijdragen handleiding BA artikel
digitaal betalingsverzoek bijdragen handleiding BA antwoord
digitaal toezeggen bijdragen handleiding BA artikel
doop registreren leden hoofdstuk LA antwoord
dubbel in jubileum overzicht allen handleidingen antwoord
e-mail en ideal bijdragen handleiding BA artikel
e-mail artikel
echtscheiding leden hoodstuk LA
eerste incasso opvoeren bijdragen handleiding BA antwoord
eindejaarscollecte bijdragen hoofdstuk BA artikel
etiketten en LRP allen handleidingen antwoord
etiketten printen op basis van een groep allen handleidingen antwoord
excel formules allen handleidingen artikel
exporteren notities pastoraal antwoord
exporteren selectie gaat niet allen handleidingen antwoord
factuur uitschrijfbrieven allen handleidingen antwoord
financiële basisgegevens lokaal beheer hoofdstuk LB
financiële gegevens combineren bijdragen handleiding BA artikel
financiële gegevens verjaardagsoverzicht allen handleidingen antwoord
financiële selecties allen hoofdstuk allen
fonds collectief vullen bijdragen handleiding BA artikel
fondstype eenmalig vast bijdragen handleiding BA artikel
fondstype eenmalig vrij bijdragen handleiding BA artikel
fondstype herhaaldelijk vrij bijdragen handleiding BA artikel
foutmeldingen allen handleidingen antwoord
fris lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn-artikel
fusie allen handleidingen antwoord
gastlid inschrijven leden hoofdstuk LA artikel
gba leden handleiding LA antwoord
gebiedsomvang lokaal beheer hoofdstuk LB
gebruiker toegang geven lokaal beheer antwoord
gebruikers beheren lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
gebruikers verwijderen lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
gebruikersnaam allen handleidingen antwoord
gebruikersrollen lokaal beheer antwoord
geen termijn voor incasso bijdragen antwoord
geen digitale toezegging dan brief bijdragen handleiding BA antwoord
geen incasso bijdragen handleiding BA artikel
geen smartphone lokaal beheer antwoord
gele driehoekjes bijdragen handleiding BA antwoord
gemeentesjabloon lokaal beheer hoofdstuk LB
generale regeling allen handleidingen antwoord pkn-artikel
geregistreerde dossier leden hoofdstuk LA antwoord
geregistreerde en pe gegevens pastoraal hoofdstuk pastoraal
geregistreerden mailen allen antwoord
geregistreerde niet in selectie allen antwoord
geregistreerde niet in output bijdragen antwoord
geregistreerde verwijderen uit historie leden antwoord
geregistreerden buitenland uitschrijven leden hoofdstuk LA antwoord
geregistreerden mutatieverslag leden handleiding LA antwoord
groep versus selectie allen handleidingen antwoord
groepen insluiten selectie allen handleiding antwoord
groepen PW pastoraal hoofdstuk pastoraal
groepen uitsluiten selectie allen handleiding antwoord
handmatig inboeken ontvangsten bijdragen handleiding BA antwoord artikel
handscanner bijdragen handleiding BA artikel
herinneren bijdragen antwoord
herinrichting lokaal beheer handleiding LB
historische gegevens meegeregistreerde leden antwoord
historische pe's leden antwoord
huwelijk partnerschap leden hoofdstuk LA
iDEAL bijdragen handleiding BA antwoord artikel
inboeken bijdragen handleiding BA antwoord
incassobedrag niet in twinfield bijdragen antwoord
inlog app allen antwoord
inloggen allen hoofdstuk allen artikel
inloggen pastoraal hoofdstuk pastoraal
inschrijven training allen antwoord
inschrijven leden hoofdstuk LA
instellingen pastoraal hoofdstuk pastoraal
internetbrowsers allen handleidingen antwoord artikel
jaaromzetting bijdragen antwoord
jubilea pastoraal hoofdstuk pastoraal
kenmerken overig contact leden handleiding LA antwoord
kerkbalans analyse bijdragen artikel [2]
kerkbalans bijdragen hoofdstuk BA artikel
kerkblad bijdragen handleiding BA antwoord artikel
kerkelijk register leden hoofdstuk LA artikel
kerkelijke staat wijzigen leden hoofdstuk LA antwoord
kerkelijkstaat op PE kaart leden handleiding LA antwoord
kerkorde allen handleidingen pkn-artikel
klacht wens of suggestie allen handleidingen antwoord
koppeling LRP Twinfield lokaal beheer handleiding LB antwoord artikel
kosten inlog app allen antwoord
kosten LRP allen handleidingen antwoord
kso gemeente bewerken antwoord
kvk bezoekadres diverse handleiding LB
kvk nummer diverse handleiding LB antwoord
laposta diverse antwoord
leden benaderen per mail allen antwoord
levensmomenten pastoraal hoofdstuk pastoraal
lid inschrijven leden hoofdstuk LA
locaties lokaal beheer hoofdstuk LB
looplijst Excel bijdragen hoofdstuk BA antwoord
machtigings-id bijdragen antwoord
matching verbeteren bijdragen handleiding BA antwoord
meegeregistreerde begrip leden antwoord
meegeregistreerde inschrijven leden hoofdstuk LA
meegeregistreerden leden antwoord
meerjaren gevers niet benaderen bijdragen handleiding BA antwoord
melding Twinfield bijdragen handleiding BA antwoord
meldingen allen hoofdstuk allen antwoord
mutatielijst leden antwoord
mutatiemeldingen pastoraal hoofdstuk pastoraal
niet actief lid uitschrijven leden handleiding LA antwoord
niet in juiste sectie leden handleidng LA antwoord
nieuwe digitale gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
nieuwe gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
nieuwe gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
nieuwe licentie testen lokaal beheer antwoord
nieuwe lokaalbeheerder lokaal beheer antwoord
nieuwe selecties allen handleidingen antwoord
nieuwe sleutel lokaal beheer antwoord
no constructor allen handleidingen antwoord
notities voormalig gebruiker pastoraal pastoraal antwoord
notities pastoraal hoofdstuk pastoraal
oefenen allen handleidingen antwoord
oefenomgeving LRP allen handleidingen antwoord
omwisselen digipas allen lrp-netwerk
onbekende fout planner bijdragen antwoord
ongedoopt kind inschrijven leden hoofdstuk LA antwoord
ontvangsten bijdragen handleiding BA antwoord
opname asielzoeker leden antwoord
overig contact of vriend leden hoofdstuk LA antwoord artikel
overige contacten en sectie leden antwoord
overige contacten leden hoofdstuk LA
overlijden registreren leden hoofdstuk LA
overschrijven leden hoofdstuk LA artikel
overzicht geregistreerden pastoraal hoofdstuk pastoraal
overzichten en "Wil nooit bijdragen" allen handleidingen antwoord
overzichten Pastoraal medewerker pastoraal hoofdstuk pastoraal antwoord
overzichten leden hoofdstuk LA
pastorale eenheid leden hoofdstuk LA
pastorale sleutel pastoraal antwoord
pe bijdragen handleiding BA antwoord
perforatie leden handleiding LA antwoord
personen dubbel in export allen antwoord
plaatsnaam leden handleiding LA antwoord
planner aantal toezeggingen nul bijdragen antwoord
postcode of adres niet gevonden allen antwoord
privacy leden privacywetgeving pkn-artikel
probleem inloggen allen handleidingen antwoord artikel
proces digitaal betalen bijdragen artikel
proces digitaal toezeggen bijdragen artikel
publieke notitie selecteren leden handleiding LA antwoord
qr code in brief bijdragen handleiding BA antwoord
quotum pkn-artikel
raadplegen kerkelijk register lokaal beheer hoofdstuk LB
rapportages bijdragen hoofdstuk BA artikel
recht op inzage allen handleidingen antwoord
recht van vergetelheid allen handleidingen antwoord
registreren vriend leden hoofdstuk LA antwoord
rekeningnummer incasso wijzigen bijdragen handleiding BA antwoord
rekeningnummer toezegging aanpassen bijdragen handleiding BA antwoord
rekeningnummer wijzigen bijdragen handleiding BA antwoord artikel
relatie met wijkgemeente leden hoofdstuk LA
roepnaam op etiket bijdragen handleiding BA antwoord
rood kruis bijdragen handleiding BA
rsin gemeente lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
secties aanbrengen leden handleiding LA antwoord
secties lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selecties allen hoofdstuk allen antwoorden lrp-netwerk
sila leden handleiding LA antwoord
sjablonen in fonds bijdragen handleiding BA antwoord
sjabloon brief lokaal beheer handleiding LB antwoord lrp-netwerk
sleutel lokaalbeheerder lokaal beheer antwoord
sleutel of licentie allen handleiding LB antwoord LRP netwerk netwerk artikel
solidariteitskas bijdragen hoofdstuk BA netwerk artikel artikel pkn-artikel
sorteringen leden hoofdstuk LA
statistiek allen
synchroniseren allen handleidingen antwoord
testen allen handleidingen lrp-netwerk
toezegging digitaal bijdragen handleiding BA artikel
toezeggingsbrief bijdragen handleiding BA antwoord
training allen antwoord
tweeling inschrijven leden handleiding LA
twinfield bijdragen handleiding BA antwoord
uitgeschreven lid en vriend leden handleiding LA antwoord
uitschrijven leden handleiding LA antwoord
uitsluiten bijdragen handleiding BA antwoord artikel
uitwonende partner leden antwoord
update informatie allen artikel
verbintenisregel op persoonskaart leden antwoord
verbintenisregel verwijderen leden handleiding LA antwoord
verhuisdatum leden hoofdstuk LA antwoord
verhuizen leden handleiding LA hoofdstuk LA artikel
verjaardagen pastoraal hoofdstuk pastoraal
verkeerde boekingen in fonds bijdragen handleiding BA antwoord
verlengen fonds abonnement bijdragen handleiding BA artikel
verschillend resultaat allen handleidingen antwoord
verwerkingsovereenkomst allen handleidingen antwoord
voorkeurlidmaatschap na verhuizing leden handleiding LA antwoord
voorkeurlidmaatschap leden handleiding LA antwoord
vriend leden handleiding LA antwoord en antwoord
vrije gebieden leden hoofdstuk LA antwoorden
wachtwoord of gebruikersnaam wijzigen allen handleidingen antwoord
wenst geen contact uitsluiten in overzicht allen handleidingen antwoord
wijkwijziging lokaal beheer handleiding LB antwoord
wijzigen wachtwoord allen handleidingen
witregels in gemeentesjabloon lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
workaround t.b.v. PE-adres bijdragen handleiding BA antwoord