Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt op: 4-04-2019 - aantal paginaweergaves: 780 - gemiddelde leestijd: 7 minuten, 41 seconden

Veelgestelde vragen

Zoekterm Functioneel gebied Handleiding FAQ Kennisbank
ANBI en belastingdienst lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn artikel
AVG en bezoeken pastoraal pastoraal antwoord
abonnement bijdragen BA antwoord
acceptgiro bijdragen BA antwoord
adres leden hoofdstuk LA antwoord artikel
adreswijziging doorgeven lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
afdrukken leden hoofdstuk LA
algemeen lrp leden hoofdstuk LA
algemeen lrp lokaal beheer hoofdstuk LB
alleen mannen of vrouwen selecteren leden selecties antwoord
ambten en functies definiëren lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
ambten en functies leden hoofdstuk LA
ambten en functies lokaal beheer hoofdstuk LB
ambtsdrager lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn artikel
authentiseren allen handleidingen artikel
automatische incasso vrij bedrag bijdragen BA antwoord
avg leden privacywetgeving pkn artikel artikel
app allen antwoord
bankafschrift verwerken bijdragen BA antwoord
bankafschrift bijdragen handleiding BA netwerk artikel
bankrekeningnummer verwijderen bijdragen handleiding BA antwoord
begraafplaats administratie inrichten bijdragen handleiding BA antwoord
beheren gemeenten lokaal beheer hoofdstuk LB
beheren wijkgemeenten lokaal beheer hoofdstuk LB
belijdenis registreren leden hoofdstuk LA
benaderen per mail bijdragen BA antwoord
betaalwijze aanpassen bijdragen BA antwoord
betaalmaand blokkeren bijdragen BA antwoord
bezoeken of notities overzetten pastoraal pastoraal antwoord
boeken leden antwoord
boekhoudprogramma bijdragen BA antwoord
boekingen op verkeerd fonds bijdragen BA antwoord
boekingen op verkeerd jaar bijdragen BA antwoord
boekstuk opnieuw doorzetten naar Twinfield bijdragen BA antwoord
boekstuk bijdragen BA
boekstukken controleren bijdragen BA antwoord
browser allen handleidingen antwoord
controle koppeling ontvangsten bijdragen BA antwoord
controle ledenbestand leden LA
controle ontvangsten bijdragen BA antwoord artikel
correspondentieadres leden LA antwoord
dashboard allen hoofdstuk allen
dementerend leden artikel
de ledenadministrateur leden hoofdstuk LA
de lokaalbeheerder lokaal beheer hoofdstuk LB
dienstverlening en fusie allen handleidingen antwoord
digitaal betalen bijdragen BA artikel
digitaal toezeggen bijdragen BA artikel
doop registreren leden hoofdstuk LA antwoord
dubbel in jubileum overzicht allen handleidingen antwoord
e-mail versturen bijdragen BA antwoord
echtscheiding leden hoodstuk LA
eerste incasso opvoeren bijdragen BA antwoord
email en ideal bijdragen BA artikel
emailadres wijzigen allen handleidingen antwoord
etiketten en LRP allen handleidingen antwoord
etiketten printen op basis van een groep allen handleidingen antwoord
excel formules allen handleidingen artikel
exporteren selectie gaat niet allen handleidingen antwoord
factuur uitschrijfbrieven allen handleidingen antwoord
financiële basisgegevens lokaal beheer hoofdstuk LB
financiële gegevens combineren bijdragen BA artikel
financiële gegevens verjaardagsoverzicht allen handleidingen antwoord
fonds collectief vullen bijdragen BA antwoord
fonds bijdragen BA
fonds kerkbalans bijdragen hoofdstuk BA
fonds solidariteitskas bijdragen hoofdstuk BA
fonds eindejaarscollecte bijdragen hoofdstuk BA
fondsen lokaal beheer hoofdstuk LB
fondstype bijdragen BA
fouten opsporen leden LA antwoord
foutmeldingen allen handleidingen antwoord
fris lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord pkn artikel
fusie allen handleidingen antwoord
gastlid inschrijven leden hoofdstuk LA
gastlid leden hoofdstuk LA artikel
gba leden LA antwoord
gebiedsomvang lokaal beheer hoofdstuk LB
gebruikers beheren lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
gebruikers lokaal beheer hoofdstuk LB
gebruikersnaam allen handleidingen antwoord
geen digitale toezegging dan brief bijdragen BA antwoord
geen incasso bijdragen BA artikel
gele driehoekjes bijdragen BA antwoord
gemeentesjablonen lokaal beheer hoofdstuk LB
gemeentesjabloon bijdragen BA
generale regeling allen handleidingen antwoord pkn artikel
geregistreerdedossier leden hoofdstuk LA
geregistreerden buitenland uitschrijven leden hoofdstuk LA antwoord
geregistreerden mutatieverslag leden LA antwoord
groep versus selectie allen handleidingen antwoord
groepen (lokaal beheerder) lokaal beheer hoofdstuk LB
groepen in- en uitsluiten bijdragen BA antwoord
groepen leden hoofdstuk LA
handmatig inboeken ontvangsten bijdragen BA antwoord artikel
handscanner bijdragen BA artikel
herinrichting lokaal beheer LB
historie verzonden e-mails bijdragen BA antwoord
huwelijk partnerschap leden hoofdstuk LA
iDEAL bijdragen BA antwoord artikel
importeren allen handleidingen antwoord
inboeken bijdragen BA antwoord
inloggen allen hoofdstuk allen artikel
inschrijven leden hoofdstuk LA
internetbrowsers allen handleidingen antwoord artikel
jaaromzetting bijdragen antwoord
kenmerken overig contact leden LA antwoord
kerkbalans bijdragen kerkbalans antwoord
kerkblad bijdragen BA antwoord
kerkblad bijdragen BA antwoord artikel
kerkelijk register leden hoofdstuk LA
kerkelijke staat wijzigen leden hoofdstuk LA antwoord
kerkelijkstaat op PE kaart leden LA antwoord
kerkorde allen handleidingen pkn artikel
klacht wens of suggestie allen handleidingen antwoord
koppeling LRP Twinfield lokaal beheer LB antwoord artikel
koppeling bijdragen BA
kosten LRP allen handleidingen antwoord
lees en schrijf rechten allen handleidingen antwoord
lid inschrijven leden hoofdstuk LA
locaties leden hoofdstuk LA
locaties lokaal beheer hoofdstuk LB
lokaal beheer lokaal beheer LB
looplijst Excel bijdragen BA antwoord
mailen vanuit oefenomgeving bijdragen BA antwoord
mailen zonder SKG-Collect bijdragen BA antwoord
matching verbeteren bijdragen BA antwoord
meegeregistreerde inschrijven leden hofdstuk LA
meegeregistreerde leden hoofdstuk LA antwoord
meerjaren gevers niet benaderen bijdragen BA antwoord
melding Twinfield bijdragen BA antwoord
meldingen allen handleidingen antwoord artikel
meldingen allen hoofdstuk allen
mutaties abonnee bijdragen BA antwoord artikel
niet actief lid uitschrijven leden LA antwoord
niet in juiste sectie leden LA antwoord
niet verzonden emails bijdragen BA antwoord
nieuwe gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
nieuwe selecties allen handleidingen antwoord
notities voormalig gebruiker pastoraal pastoraal antwoord
oefenen allen handleidingen antwoord
oefenomgeving LRP allen handleidingen antwoord
ongedoopt kind inschrijven leden hoofdstuk LA
ongedoopt leden hoofdstuk LA
ontvangst niet gekoppeld bijdragen BA antwoord
ontvangsten inboeken bijdragen BA antwoord
ontvangst splitsen bijdragen BA antwoord
ontvangsten overig contact leden LA antwoord
oude selecties lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
overig contact of vriend leden hoofdstuk LA antwoord
overig contact allen handleidingen antwoord artikel
overige contacten leden LA
overige contacten lokaal beheer hoofdstuk LB
overlijden registreren leden hoofdstuk LA
overschrijven leden hoofdstuk LA antwoord artikel
overzichten Pastoraal medewerker pastoraal pastoraal antwoord
overzichten en "Wil nooit bijdragen" allen handleidingen antwoord
overzichten leden hoofdstuk LA
pastorale eenheid leden hoofdstuk LA
pe-naam en aanschrijfnaam kinderen bijdragen BA antwoord
plaatsnaam leden LA antwoord
privacy leden privacywetgeving pkn artikel
probleem inloggen allen handleidingen antwoord artikel
publieke notitie selecteren leden LA antwoord
qr code in brief bijdragen BA antwoord
raadplegen kerkelijk register lokaal beheer hoofdstuk LB
rapportages bijdragen BA artikel
recht van vergetelheid allen handleidingen antwoord
registreren vriend leden hoofdstuk LA antwoord
rekeningnummer incasso wijzigen bijdragen BA antwoord
rekeningnummer toezegging aanpassen bijdragen BA antwoord
rekeningnummer wijzigen bijdragen BA antwoord artikel
relatie met wijkgemeente leden hoofdstuk LA
roepnaam op etiket bijdragen BA antwoord
rood kruis bijdragen BA
rsin gemeente lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
sectienaam aangepast leden LA antwoord
secties aanbrengen leden LA antwoord
secties lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selectie verwijderen lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selectie allen handleidingen
sub-selecties bijdragen handleidingen antwoord
selecties (oude) leden hoofdstuk LA
selecties converteren of kopiëren allen handleidingen antwoord
selecties voormalig gebruiker lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
selecties(oude) lokaal beheer hoofdstuk LB
sjablonen in fonds bijdragen BA antwoord
sjablonen lokaalbeheer handleiding netwerk artikel
sleutel synchroniseren allen antwoord
sleutel verdwenen lokaal beheer LB antwoord
sleutel bijbestellen lokaal beheer antwoord
sleutel allen handleidingen netwerk artikel
solidariteitskas bijdragen netwerk artikel pkn artikel
sorteringen leden hoofdstuk LA
sorteringen lokaal beheer hoofdstuk LB
statistiek allen
storneren bijdragen hoofdstuk BA
subselectie bijdragen selecties netwerk artikel
synchroniseren allen handleidingen synchroniseren
testen allen handleidingen netwerk artikel
toezeggingsbrief zonder acceptgiro bijdragen BA antwoord
toezeggingsbrief bijdragen BA antwoord
tweeling inschrijven leden LA antwoord
twinfield bijdragen BA antwoord
uitgeschreven lid en vriend leden LA antwoord
uitschrijven niet lid leden LA antwoord
uitschrijven leden LA antwoord
uitschrijving niet in historie leden LA antwoord
uitschrijving registreren leden hoofdstuk LA
uitsluiten bijdragen BA antwoord artikel
verbintenisregel verwijderen leden LA antwoord
verhuizen leden LA artikel
verhuisdatum leden hoofdstuk LA antwoord
verhuizing registreren leden hoofdstuk LA
verkeerde boekingen in fonds bijdragen BA antwoord
verlengen fonds bijdragen BA antwoord artikel
verschillend resultaat allen handleidingen antwoord
verwerkingsovereenkomst allen handleidingen antwoord
voorkeurlidmaatschap na verhuizing leden LA antwoord
voorkeurlidmaatschap leden LA antwoord
vriend inschrijven leden hoofdstuk LA
vriend leden LA antwoord
vrije export ambten en functies lokaal beheer LB antwoord
vrije gebieden in- en uitsluiten bijdragen BA antwoord
vrije gebieden leden hoofdstuk LA
vrije gebieden lokaal beheer hoofdstuk LB
wachtwoord of gebruikersnaam wijzigen allen handleidingen antwoord
wenst geen contact uitluiten in overzicht allen handleidingen antwoord
wijkwijziging lokaal beheer LB antwoord
wijzigen e-mailadres allen handleidingen antwoord
wijzigen wachtwoord allen handleidingen antwoord
witregels in gemeentesjabloon lokaal beheer hoofdstuk LB antwoord
workaround t.b.v. PE-adres bijdragen BA antwoord
zoeken pastoraal hoofdstuk pastoraal
mutatiemeldingen pastoraal hoofdstuk pastoraal
verjaardagen pastoraal hoofdstuk pastoraal
jubilea pastoraal hoofdstuk pastoraal
overzicht geregistreerden pastoraal hoofdstuk pastoraal
geregistreerde en pe gegevens pastoraal hoofdstuk pastoraal
bezoeken pastoraal hoofdstuk pastoraal
notities pastoraal hoofdstuk pastoraal
levensmomenten pastoraal hoofdstuk pastoraal
instellingen pastoraal hoofdstuk pastoraal
overzichten pastoraal hoofdstuk pastoraal
selecties pastoraal hoofdstuk pastoraal
groepen pastoraal hoofdstuk pastoraal
kerkelijk register pastoraal hoofdstuk pastoraal
inloggen pastoraal hoofdstuk pastoraal
selecties allen hoofdstuk allen
standaard selecties allen hoofdstuk allen
financiële selecties allen hoofdstuk allen
subselecties allen hoofdstuk allen
selectie op basis van groepen allen hoofdstuk allen
lrp documentatie allen hoofdstuk allen


Was dit artikel nuttig?
 1
 0


Kennisbank Veelgestelde vragen