Portaal

Portaal

01-07-2022, 09-05-2023

Portaal

Het inloggen in LRP is veranderd.
Om toegang te krijgen tot LRP moet u inloggen in het portaal van de Protestantse Kerk in Nederland met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een code van een 2FA -app1.
De 2FA-app wordt de vervanging van de digipass en de speciale LRP inlog-app.

1 ook wel 'twee factor authenticatie' genoemd

Voor de lokaal beheerder
Vanwege de introductie van het portaal is het aanmaken van nieuwe gebruikers gewijzigd.

Stappenplan

Om over te stappen op het portaal moet u het volgende doen:

Demonstratievideo's

Overstappen op het portaal

Inloggen in LRP via het portaal

Tweede / volgende rol koppelen aan portaal-account

Gebruikersnaam (e-mail) van het portaal wijzigen

Zie ook

Gebruikersnaam vergeten

Zie hier

Wachtwoord vergeten

Zie hier

Nieuwe telefoon

Zie hier

2FA resetten

Zie hier

installeren 2FA-app / authenticatie-app

Zie hier

Veelgestelde vragen

  • Éen keer inloggen, ook met meerdere rollen in LRP;
  • Dit portaal zal ook gebruikt worden voor toegang tot de andere informatiesystemen van de Protestantse Kerk in Nederland, bijvoorbeeld FRIS, digitaal ’jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland’, het ‘extranet’ (met meer mogelijkheden), etc.;
  • De doelen van dit portaal zijn het uniformeren, het vereenvoudigen en het optimaal beveiligen van de toegang tot alle informatiesystemen van de Protestantse Kerk in Nederland en de gegevens zelf;
  • Uitfaseren van de speciale LRP login-app (met de daarbij behorende kosten);
  • Met de lancering van het portaal zijn we klaar voor de toekomst met alle mogelijke nieuwe ontwikkelingen;
  • Daarbij kunnen we tegelijk de kosten zo laag mogelijk houden.


Het portaal brengt voor de LRP-gebruikers geen extra kosten met zich mee.
De licenties per rol blijven hetzelfde en de licentiekosten gaan ten gevolge van de invoering van het portaal niet omhoog.


Ja, de beveiliging van het portaal staat op hetzelfde niveau als de beveiliging van LRP zelf.


Om ondersteuning te kunnen bieden bij problemen met het gebruik van het portaal verzamelen wij enkele identificerende gegevens (naam, geslacht, adres, e-mail en telefoonnummer.)
Wij zullen deze gegevens nooit zonder uw toestemming gebruiken om u te benaderen voor bijvoorbeeld abonnementen of donaties, etc.. In de toekomst kunt u deze voorkeuren zelf in het portaal aangeven.


Het inloggen zal voor alle gebruikersrollen veranderen. U logt voortaan in met uw portaal-gebruikersnaam, wachtwoord en de code van uw 2FA-app.
Uw gebruikersrollen (met daaraan gekoppeld uw licentie) in LRP blijven hetzelfde, uw browser blijft hetzelfde en de werking van LRP blijft hetzelfde.


U kunt/mag voor het portaal dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken als waarmee u voorheen in LRP inlogde.
Voorwaarde is wel dat uw gebruikersnaam een geldig e-mailadres is waar u toegang toe heeft, en dat het wachtwoord veilig genoeg is.


Het portaal van de Protestantse Kerk is ontworpen om te worden gebruikt vanaf een pc / laptop. Mogelijk werkt het ook op een (grote) tablet.
LRP zelf is echter ontworpen om vanaf een pc / laptop te worden bediend.


De authenticatie-app (2FA-app) moet u maar één keer installeren, namelijk op uw smartphone.


Zie deze pagina bij de veelgestelde vragen.


In veel systemen kun je met behulp van een knop of icoontje ('oogje') in plaats de sterretjes/bolletjes van een ingevuld wachtwoord het letterlijke wachtwoord bekijken.

  • De browsers Edge en Safari hebben standaard deze mogelijkheid
  • De browser Firefox heeft een instelling layout.forms.reveal-password-button.enabled waarmee u het 'oogje' 'aan' kunt zetten
  • Google Chrome heeft deze mogelijkheid (nog) niet. Met behulp van exensie (Password Monkey) kunt u ook in Chrome uw wachtwoord bekijken.