Bestellen via LRP

Bestellen via LRP

Inleiding

Open het overzicht bestellingen in LRP vanuit menu Extra > Bestellingen.
Dit overzicht bevat alle bestellingen van uw gemeente.

Bestellingen zijn niet persoonsgebonden, zowel de bijdragenadministrateur, ledenadministrateur als lokaal beheerder kunnen de bestellingen zien en, waar mogelijk, bewerken en verwijderen.

Bestelling

Overzicht bestellingen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dupliceren

Deze knop heeft uiteenlopende toepassingsmogelijkheden:

  • vanuit tabblad Concept kunt u een nog niet ingediende bestelling voor de ene wijkgemeente dupliceren voor een gelijksoortige bestelling voor de andere wijkgemeente(n). U hoeft dan alleen nog maar de afwijkende gegevens (wijknummer, fondsnummer, selectie, sjablonen, etc.) aan te passen;
  • vanuit de tabbladen Besteld, Ingepland, Uitgevoerd en Verzonden kunt u door te dupliceren de bestelling voor het ene jaar heel gemakkelijk weer indienen voor het volgende jaar;
  • Vanuit tabblad Geannuleerd kunt u een geannuleerde bestelling dupliceren en onder tabblad Concept aanpassen en alsnog indienen.

Bij het dupliceren worden ook de bijlagen gedupliceerd!

volgende stappen