Aangescherpte privacy richtlijnen bij nieuwe inschrijvingen

Aangescherpte privacy richtlijnen bij nieuwe inschrijvingen

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen binnen de (digitale) overheid scherpen we het beleid aan voor nieuwe inschrijvingen van personen in LRP. Dit verscherpte beleid sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is nodig om ook in de toekomst gebruik te blijven maken van de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA).
In het inschrijvingsproces binnen LRP wordt u voortaan gevraagd of de geregistreerde op de hoogte is van de inschrijving. Van leden en gastleden mag worden aangenomen dat ze door doop of belijdenis op de hoogte zijn van registratie. Voor vrienden, niet-gedoopten en meegeregistreerden is het nodig dat er expliciet toestemming is gevraagd voor het opnemen in de kerkelijke registratie.
Daarnaast geeft u bij inschrijving aan of er al dan niet bezwaar bestaat tegen het via SILA verkrijgen van burgerlijke persoonsmutaties. In beide gevallen is een mondelinge verklaring van de nieuwe geregistreerde (of van zijn / haar ouders) voldoende. Het is van groot belang dat iedereen die binnen uw gemeente (met name pastorale) contacten heeft, van dit aangescherpte beleid op de hoogte is en daar ook naar handelt.

Zie brief Mevr. M.E. Willemsen