Eindejaarscollecte

Eindejaarscollecte

Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. De kerkenraad stelt de bestemming van de collecteopbrengst vast.

Uitbesteden

De actie Eindejaarscollecte is - in combinatie met de actie Kerkbalans - een drukke periode voor gemeenten en voor de Dienstenorganisatie.

Wij verzoeken u daarom dringend om uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 oktober in te sturen.

Uw College van Kerkrentmeesters ontvangt begin september van het LRP-team een bestelformulier voor het opgeven van uw bestelling.
Naast het papieren bestelformulier kunt u uw bestelling ook digitaal invullen en verzenden.

Mocht u naar aanleiding van uw bestelling nog vragen hebben over de werking van LRP of hebt u vragen over het bestelformulier, neemt u dan contact op met onze afdeling orderadministratie.

Bijlagen