XML-koppeling

XML-koppeling

Voor de gemeenten die het pakket Scipio van Hagru BV willen gebruiken in combinatie met LRP is er eenzijdige XML-koppeling vanuit LRP naar dit pakket beschikbaar. Daarbij worden in eerste instantie gegevens eenmalig vanuit LRP ingelezen (als opzetbestand). In vervolg daarop kunnen via deze koppeling periodiek mutaties worden gedownload. Het gaat daarbij om mutaties die in LRP terechtgekomen zijn door eigen administratieve werkzaamheden in LRP, mutaties vanuit andere gemeenten en mutaties vanuit SILA/BRP. De mutaties worden gebundeld aangeleverd.

De kosten voor deze dienstverlening bedragen € 50,- per wijkgemeente per jaar.

Om de XML-koppeling te kunnen gebruiken is het volgende van belang:

  • Er zijn in uw gemeente een lokaal beheerder en een ledenadministrateur voor LRP die beiden de trainingen hebben gevolgd;
  • De licenties om toegang te krijgen tot LRP zijn ontvangen;
  • De lokaal beheerder en de ledenadministrateur toegang hebben tot LRP

XML-koppeling bestellen

De XML-koppeling bestelt u door het ingevuld en ondertekend opsturen van onderstaande formulieren naar het LRP-team, Postbus 8527, 3503 RM Utrecht of (als gescande bijlage) mailen.

NB. Uw bestelling kan alleen in behandeling worden genomen als beide formulieren ingevuld zijn!