Brieven

Brieven

Voorbeeldbrieven
 • Brief ongedoopten 17 jaar
  Jongeren die als ongedoopt in het ledenbestand voorkomen worden door LRP op hun 18e verjaardag omgezet in 'meegeregistreerde'.
  Uiteraard bepaalt elke kerkenraad zelf hoe hiermee om te gaan in contact met jongeren die binnenkort 18 jaar worden. Op verzoek van kerkenraden en ledenadministrateurs is deze een model-brief opgesteld die u naar eigen inzichten kunt aanpassen en waarmee u de jongeren kunt benaderen.
Synode brieven
 • Brief inschrijving ontvangstgemeente
  De dienstenorganisatie verstuurt namens de synode in een tweetal situaties een brief naar leden die verhuizen. Deze brieven worden aangemaakt als iemand die was ingeschreven bij een protestantse gemeente zich vestigt op een gebied waar geen protestantse gemeente is. Ook als er in de nieuwe woonplaats van het gemeentelid meer dan één gemeente van hetzelfde type is (bv. een “gewone” hervormde gemeente en een hervormde (wijk)gemeente van bijzondere aard) wordt de bedoelde brief verstuurd.

 • Brief bevestiging van uitschrijving leden
  Alle doopleden, belijdende leden en gastleden die worden uitgeschreven, ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging van de synode; dit geldt ook voor de leden die het verzoek tot uitschrijving schriftelijk of via een ondertekend uitschrijfformulier deden.