Volmachten

Volmachten

Wanneer u het uitvoeren van automatische incasso’s en/of het verwerken van digitale afschriften wilt uitbesteden aan het LRP-team, zijn daarvoor per bank verschillende regelingen. Bij de ING, Rabobank en ABN AMRO is een volmacht nodig, bij de SKG niet. Als uw gemeente bij een andere bank bankiert is het niet mogelijk om automatische incasso en/of afschriftverwerking uit te besteden aan het LRP-team.

ING

Bij de ING is een volmacht vereist voor electronisch bankieren via de FTP Service. Het LRP-team kan deze volmacht voor u opstellen. U dient deze volmacht te laten tekenen door twee tekenbevoegden. Daarna stuurt u de volmacht naar het LRP-team. U hoeft er dus niet zelf voor naar de bank.

ABN AMRO

Bij de ABN AMRO is een volmacht vereist voor Direct Access. U kunt als rekeninghouder deze volmacht aanvragen bij uw bank voor de Protestantse Kerk in Nederland (de rekeninggebruiker in de volmacht). Na ondertekening stuurt u de volmacht naar het LRP-team.

Rabobank

Bij de Rabobank is een volmacht vereist voor Rabo Direct Connect. U kunt als rekeninghouder deze volmacht in drievoud aanvragen bij uw bank. Informatie voor de lokale Rabobank is terug te lezen op hun intranet (Raboweb) via Lokale Banken: Betalen&Ontvangen > Virtueel Bankieren > Transactieaanlevering Derden.

De gevolmachtigde is: Protestantse Kerk in Nederland, vestigingsplaats: Utrecht, KvK-nummer: 30258482. De gevolmachtigde bankiert bij Rabobank Amersfoort.

Na ondertekening stuurt u de drie volmachten naar het LRP-team. Na ondertekening door de tekenbevoegden binnen de Protestantse Kerk in Nederland krijgt u een volmacht retour voor uzelf en één voor uw Rabobank. De derde gaat naar het Rabobankkantoor van de Protestantse Kerk in Nederland.

SKG

Voor betalingsverkeer via de SKG is geen aparte volmacht nodig. Voor het uitbesteden van de verwerking van digitale afschriften kunt u contact opnemen met de SKG en met het LRP-team, om aan beide kanten de systemen in te laten richten.