Nieuws

Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken.

Ledenadministratie lijkt wellicht een duf onderwerp, maar het gaat veel mensen aan het hart. Dat bleek wel toen in januari van dit jaar op deze site de oproep verscheen om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen.

Meer informatie leest u hier

 

LRP weer in de lucht.

De aangekondigde werkzaamheden rond de ingebruikneming van de nieuwe pastorale versie van LRP zijn afgerond.
De pastorale gebruikers kunnen LRP vanaf donderdag 19 oktober 2017, 7:00 uur weer gebruiken.
Voor de goede orde zij nog vermeld, dat zij daarvoor het bekende internetadres lrp.pkn.nl moeten gebruiken.

Productie omgeving LRP uit de lucht.

In de week van 16 oktober a.s. wordt de vernieuwde pastorale versie van LRP in gebruik genomen. Hiervoor is het helaas nodig om LRP voor alle gebruikersrollen gedurende ruim een dag af te sluiten.

Concreet betekent dit, dat u op

               dinsdag 17 oktober 2017 (vanaf 18:00 uur) tot
               woensdag 18 oktober 2017 (24:00 uur)

niet op de productie omgeving van LRP kunt inloggen.

Actuele leden- en bijdragengegevens kunt u in die periode wel raadplegen (niet wijzigen!) via lrp-oefen.pkn.nl.

ANBI en RSIN

Sinds 1 januari 2016 zijn kerken verplicht onder meer hun doelstelling, beleidsplan en jaarrekening op een website te plaatsen. Op een enkele uitzondering na staan inmiddels alle RSIN nummers en de zogenaamde ‘deeplinks’ (verwijzing naar de webpagina) van de gemeenten en diaconieën naar de ANBI pagina in LRP.

Met gemeenten waar nog afstemming nodig is over het juiste RSIN nummer wordt door het LRP-Team nog nader contact opgenomen.

De lokaal beheerders van de gemeenten waar de verwijzing naar de ANBI pagina nog niet in LRP is aangebracht, zijn onlangs nog extra gewezen op de verplichting deze op te nemen.

Wanneer een deeplink ontbreekt, zal de belastingdienst binnen afzienbare tijd de betreffende gemeente een waarschuwing toezenden. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot intrekking van de ANBI-status van de betreffende gemeente of diaconie. Wanneer de ANBI-status wordt ingetrokken, is er voor uw kerkleden geen mogelijkheid  meer om bijdragen in het kader van Kerkbalans en andere giften af te trekken van de belasting (als men daarvoor in aanmerking komt).

Wij wijzen u er met klem op, dat het aanbrengen en onderhouden van de verwijzingen naar de ANBI pagina’s in LRP een verantwoordelijkheid is van de gemeente zelf!

Meer informatie ANBI

Nieuwe enveloppen

Jarenlang is voor geldwervingsacties gebruik gemaakt van acceptgiro-enveloppen met de tekst ‘College van Kerkrentmeesters’. Vanaf begin 2016 zijn die komen te vervallen. Het LRP-team gebruikt nu standaard enveloppen met zwart-wit PKN-logo linksboven en motto (Geloof – Hoop – Liefde) linksonder. Dit heeft twee redenen: ten eerste zegt ‘College van Kerkrentmeesters’ de ontvangers, zeker aan de rand van de kerk, niet altijd even veel. Ten tweede kunnen deze enveloppen ook gebruikt worden voor diaconale acties en hoeft daarvoor niet langer een neutrale blanco envelop te worden gebruikt.

Via de webwinkel van de PKN zijn nog wel enveloppen met ‘College van Kerkrentmeesters’ beschikbaar, zo lang de voorraad strekt. Ook daar zullen binnenkort alleen enveloppen met PKN-logo beschikbaar zijn.
Een voorbeeld vindt u hier.<

Paascollecte

Ook dit jaar is er een brieftekst opgesteld die u kunt gebruiken bij het aanschrijven van gemeenteleden voor de Paascollecte. Deze tekst is beschikbaar in zowel PDF als in Word. De PDF bevat een voorbeeld van de brief met aangehecht een acceptgiro die u kunt bestellen. Het Word-document is voor eigen gebruik waarin u eventuele aanpassingen kunt doen. De tekst is ook als sjabloon beschikbaar in LRP.

Het LRP-team biedt verder de gebruikelijke mogelijkheden voor uw bestelling: de brieftekst kan aangepast worden of geheel vervangen door een eigen ontwerp, of u kunt alleen acceptgiro’s (zonder brief) bestellen. Verder kan het alvast in enveloppen gestoken worden en kan het direct naar uw gemeenteleden worden verstuurd, of als pakket naar één adres als u zelf voor verspreiding zorgt. Overigens is de Paascollecte geen landelijke actie, vandaar dat Colleges van Kerkrentmeesters de informatie niet gekregen hebben. Digitaal bestellen kunt u via deze link of via e-mail: lrp-order@protestantsekerk.nl

Bellen kan ook: 030 880 1777, bereikbaar maandag t/m donderdag van 9:00-16:00.

Houdt bij uw bestelling rekening met een levertijd van twee weken.