Nieuws

 

Privacy wetgeving per 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

De ledenregistratie (LRP) voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betreft de techniek, de inhoud en de toegang van de gegevens kunt u ervan op aan dat het systeem veilig is en u niet meer gegevens kan invullen dan onder de wetgeving is toegestaan. U bent als plaatselijke gemeente zelf verantwoordelijk voor de ledenadministratie, waaronder het actueel houden van de gegevens, en het verlenen van toegang aan de juiste personen. Uit LRP kunt u diverse data exporteren (bijvoorbeeld naar Excel). Een dergelijke export is een volledige eigen plaatselijke verantwoordelijkheid en mag alleen als dit in overeenstemming met de wetgeving is. Wees hierin dus zeer terughoudend.

In beginsel voldoet LRP aan de AVG en indien er stappen moeten worden genomen zult u als gemeente hierover worden geïnformeerd via de LRP-nieuwsbrief, de website en/of een brief aan het college.

Meer informatie kunt u lezen op de PKN website

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/kerkenraad/privacy

Natuurlijk kunnen gemeenten ervoor kiezen om naar extra/andere trainingen te gaan, echter wij kunnen natuurlijk niet instaan voor de informatie die andere partijen geven. Gaat u wel naar zo'n training dan is het goed om te kijken of de informatie die zij hebben strookt met de informatie op onze website, maar ook met de kerkordelijke regelingen (bv. van de Generale Regeling Ledenregistratie).

Mist u iets in onze informatie of heeft u het idee dat er iets niet klopt neem dan contact op met gemeentecontacten van de dienstenorganisatie. 

Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

Ledenadministratie lijkt wellicht een duf onderwerp, maar het gaat veel mensen aan het hart. Dat bleek wel toen in januari van dit jaar op deze site de oproep verscheen om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen.

Meer informatie leest u hier