Nieuws

 

Privacy wetgeving per 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

De ledenregistratie (LRP) voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betreft de techniek, de inhoud en de toegang van de gegevens kunt u ervan op aan dat het systeem veilig is en u niet meer gegevens kan invullen dan onder de wetgeving is toegestaan. U bent als plaatselijke gemeente zelf verantwoordelijk voor de ledenadministratie, waaronder het actueel houden van de gegevens, en het verlenen van toegang aan de juiste personen. Uit LRP kunt u diverse data exporteren (bijvoorbeeld naar Excel). Een dergelijke export is een volledige eigen plaatselijke verantwoordelijkheid en mag alleen als dit in overeenstemming met de wetgeving is. Wees hierin dus zeer terughoudend.

Meer informatie kunt u lezen op PKN site: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/kerkenraad/privacy

Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

Ledenadministratie lijkt wellicht een duf onderwerp, maar het gaat veel mensen aan het hart. Dat bleek wel toen in januari van dit jaar op deze site de oproep verscheen om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen.

Meer informatie leest u hier