Portaal

1 juli 2022, 1 juli 2022

Portaal

Vanaf het vierde kwartaal van 2022 gaat het inloggen in LRP veranderen, LRP zal dan voor het inloggen gebruik maken van het portaal van de PKN.
Om in LRP te kunnen werken logt u dan één keer in in het portaal (met een gebruikersnaam, wachtwoord en een code van een tweefactorauthenticatie -app), waarna u kunt doorklikken op uw rol, of rollen in LRP.

Veelgestelde vragen
  • Éen keer inloggen, ook met meerdere rollen in LRP, zelfs de accounts van FRIS staan in het portaal;
  • Dit portaal zal ook gebruikt worden voor toegang tot de andere informatiesystemen van de PKN, bijvoorbeeld FRIS, digitaal ’jaarboek van de PKN’, het ‘extranet’ (met meer mogelijkheden), etc.;
  • De doelen van dit portaal zijn het uniformeren, het vereenvoudigen en het optimaal beveiligen van de toegang tot alle informatiesystemen van de PKN en de gegevens zelf;
  • Uitfaseren van de speciale LRP login-app (met de daarbij behorende kosten);
  • Met de lancering van het portaal zijn we klaar voor de toekomst met alle mogelijke nieuwe ontwikkelingen;
  • Daarbij kunnen we tegelijk de kosten zo laag mogelijk houden.


De gefaseerde lancering van het portaal voor de LRP-gebruikers staat gepland voor het vierde kwartaal van 2022. U wordt vanuit LRP zelf uitgenodigd.


Het portaal brengt voor de LRP-gebruikers geen extra kosten met zich mee.
De licenties per rol blijven hetzelfde en de licentiekosten gaan ten gevolge van de invoering van het portaal niet omhoog.


Ja, de beveiliging van het portaal staat op hetzelfde niveau als de beveiliging van LRP zelf.


Om ondersteuning te kunnen bieden bij problemen met het gebruik van het portaal verzamelen wij enkele identificerende gegevens (naam, geslacht, adres, email en telefoonnummer.)
Wij zullen deze gegevens nooit zonder uw toestemming gebruiken om u te benaderen voor bijvoorbeeld abonnementen of donaties, etc.. In de toekomst kunt u deze voorkeuren zelf in het portaal aangeven.


Het inloggen zal voor alle gebruikersrollen veranderen. U logt voortaan in met uw portaal-gebruikersnaam, wachtwoord en de code van uw tweefactorauthenticatie-app.
Uw gebruikersrollen (met daaraan gekoppeld uw licentie) in LRP blijven hetzelfde, uw browser blijft hetzelfde en de werking van LRP blijft hetzelfde.


U krijgt één (nieuw) account in het portaal (met een nieuw wachtwoord en tweefactorauthenticatie-code), waaraan al uw LRP-gebruikersrollen worden gekoppeld.


Na het aanloggen in het portaal heeft u de speciale LRP inlog-app niet meer nodig. Als vervanging gaat u gebruik maken van een goede tweefactorauthenticatie-app (2FA-app).


Als u nog geen 2FA-app in gebruik heeft dan adviseren wij - met het oog op gebruiksgemak en veiligheid - Aegis (alleen Android) of Authy (android en iOS).
Deze apps zijn gratis beschikbaar.


Een tweefactorauthenticatie-app kunt u installeren op de smartphone, maar ook op een tablet (een recente Android tablet, een iPad en sommige moderne Android e-readers met Google Play). Daarmee krijgt u de code op uw tablet die u dan kunt invoeren in het portaal.

Als u geen smartphone of tablet heeft dan kunt u een validatiecode laten toesturen via e-mail.

Als bovenstaande allemaal niet mogelijk is, of niet werkt, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk voor verdere ondersteuning.