Incasso's

Incasso's

Met het oog op gebruiksgemak en kosten, en anticiperend op het wegvallen van de acceptgiro als betaalmiddel in 2023, maken gemeenten steeds meer gebruik van automatische incasso. Behalve voor de actie Kerkbalans gebeurt dat ook steeds meer voor het innen van vaste bedragen voor de Solidariteitskas of kerkbladabonnementen. Ook kunt u denken aan het gebruik van automatische incasso voor de verkoop van collectebonnen.

Voor acties of collecten met variabele bedragen ligt het gebruik van automatische incasso niet voor de hand. Met de komst van het e-mandaat, waarmee digitaal machtigingen kunnen worden afgegeven, kan daar verandering in komen.

Incassocontract en incassant-ID

Om gebruik te kunnen maken van automatische incasso is een incassocontract nodig. U kunt daarvoor terecht bij uw bank. U ontvangt dan ook een incassant-ID. Dat is gebaseerd op de KvK-inschrijving van het betreffende college.
Omdat kerkelijke gemeenten niet bij de KvK ingeschreven (hoeven) staan, kunt u bij het LRP-team een nummer opvragen op basis waarvan uw bank een incassant-ID kan toekennen.

Uitbesteden

Wanneer u bankiert bij de SKG (Rabobank), ING, ABN AMRO of Rabobank kunt u het uitvoeren van automatische incasso’s uitbesteden aan het LRP-team. U kunt daarvoor een kopie van het incassocontract opsturen. Wanneer u bankiert bij de ING, ABN AMRO of Rabobank is bovendien een volmacht nodig.
Zie de tarievenlijst voor de kosten van het uitbesteden van automatisch incasseren aan het LRP-team.

Inboeken in LRP

Zie het artikel Inboeken incassorun in de kennisbank voor het inboeken van incassoruns.