Incasso's

Laatst bijgewerkt op: 30-01-2019 - aantal paginaweergaves: 25 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 56 seconden

Incasso's

Met het oog op gebruiksgemak en kosten, en anticiperend op het wegvallen van de acceptgiro als betaalmiddel in 2019, maken gemeenten steeds meer gebruik van automatische incasso. Behalve voor de actie Kerkbalans gebeurt dat ook steeds meer voor het innen van vaste bedragen voor de Solidariteitskas of kerkbladabonnementen. Ook kunt u denken aan het gebruik van automatische incasso voor de verkoop van collectebonnen.

Voor acties of collecten met variabele bedragen ligt het gebruik van automatische incasso niet voor de hand. Met de komst van het e-mandaat, waarmee digitaal machtigingen kunnen worden afgegeven, kan daar verandering in komen.

Incassocontract en incassant-ID

Om gebruik te kunnen maken van automatische incasso is een incassocontract nodig. U kunt daarvoor terecht bij uw bank. U ontvangt dan ook een incassant-ID. Dat wordt opgebouwd o.b.v. een KvK-inschrijving. Omdat kerkelijke gemeenten niet bij de KvK ingeschreven (hoeven) staan, kunt u bij het LRP-team een nummer opvragen op basis waarvan uw bank een incassant-ID kan toekennen.

Uitbesteden

Wanneer u bankiert bij de SKG (Rabobank), ING, ABN AMRO of Rabobank kunt u het uitvoeren van automatische incasso’s uitbesteden aan het LRP-team. U kunt daarvoor een kopie van het incassocontract opsturen. Wanneer u bankiert bij de ING, ABN AMRO of Rabobank is bovendien een volmacht nodig.
Zie de tarievenlijst voor de kosten van het uitbesteden van automatisch incasseren aan het LRP-team.

Inboeken in LRP

De ontvangsten die d.m.v. automatische incasso wordt geïnd, verschijnen als totaalbedrag op uw dagafschrift. Het is dus niet mogelijk om deze ontvangsten via digitale dagafschriften bij gemeenteleden te boeken in LRP. In plaats daarvan kan de incassobatch in LRP als ontvangen worden ingeboekt. Bij het genereren van het incassobestand kunt u aangeven dat de incasso’s meteen moeten worden ingeboekt. Wanneer u het incasseren uitbesteedt aan het LRP-team, wordt dat standaard gedaan. U kunt ook achteraf nog een boekstuk aanmaken o.b.v. een incassobestand. Wanneer een incassobatch is ingeboekt, moeten mislukte, geweigerde en teruggeboekte incasso’s als stornering worden geboekt. Deze posten worden wél individueel op het dagafschrift vermeld. U kunt storneringen dus opnemen in handmatige boekstukken, maar bij het inlezen van digitale afschriften komen deze posten ook mee.

Acceptgiro's Volmachten