Storingen

Storingen

30 januari 2023
13:30 We ervaren momenteel verminderde performance van LRP en het portaal. De leverancier is op de hoogte gesteld.
14:38 Onze leverancier heeft een correctie doorgevoerd waarna de verminderde performance is verholpen.

30 november 2021
Vanwege een storing in de ftp-communicatie tussen LRP en SILA zijn de SILA-mutaties sinds 20 november niet verwerkt.
Na het verhelpen van de storing zijn alle mutaties sinds 20 november alsnog verwerkt.
Monitoring is aangebracht zodat dit soort storingen direct worden gemeld.

11 juni 2021
01:00 De storingen bij Amazon Web Services in Frankfurt zijn verholpen, LRP is weer bereikbaar

10 juni 2021
22:56 Vanwege storingen bij Amazon Web Services in Frankfurt is LRP niet bereikbaar. Geplande taken worden wel uitgevoerd

Between November 11 11:38 PM and November 12 12:48 AM PST we experienced API errors, network connectivity errors, and degraded EBS volume performance in a single Availability Zone in the EU-CENTRAL-1 Region. The network connectivity errors were resolved at 12:48 AM PST, the API errors were resolved at 1:26 AM PST. We have recovered the majority of the degraded volumes. A small number of volumes remain degraded. We continue to work to recover all affected volumes and will notify customers with impacted volumes via their Personal Health Dashboard. For immediate recovery, we recommend replacing any remaining affected volumes if possible. The issue has been resolved and the service is operating normally.

14 april 2021
16:00 De problemen met de planner zijn weer verholpen. Controleer of uw geplande taak is uitgevoerd.

13 april 2021
22:00 Er zijn momenteel problemen met de planner van LRP.
Er wordt met spoed gewerkt aan een oplossing.

10 februari 2021
De technische problemen met de planner van LRP zijn verholpen.
We monitoren extra de werking van de planner.

08 februari 2021
Er zijn technische problemen met de planner van LRP, ingeplande taken worden niet uitgevoerd.
Er wordt met spoed gewerkt aan een oplossing.

18 september 2020
Sinds de aanpassingen van 17 september is de performance niet meer verslechterd.
De problemen zijn hiermee opgelost.

17 september 2020
Technische aanpassingen zijn doorgevoerd, LRP is herstart. LRP wordt extra zwaar belast om de performance actief te kunnen monitoren.

15 september 2020
De performace is weliswaar beter maar nog steeds onvoldoende. Verder onderzoek door de Protestantse Kerk in Nederland en onze leveranciers vindt plaats.

14 september 2020
08:50 Er is momenteel een storing (verslechterde performance) met LRP
11:00 LRP is herstart en het dashboard tijdelijk uitgeschakeld om de storing te verhelpen.

24 maart 2020
Sinds woensdag 18 maart is er een verstoring in de verwerking van de digitale dagafschriften van SKG. Dit geldt alleen voor de gemeenten waarvoor het LRP-team deze automatisch inleest en verwerkt.
Als u zelf uw digitale dagafschriften inleest heeft u geen last van deze storing. Naar verwachting is de storing op 25 maart verholpen en zal LRP de opgelopen achterstand hebben verwerkt.

20 maart 2020
Vanwege een technische storing was LRP van 08:48 tot 08:53 niet beschikbaar.

27 februari 2020
Vanwege een technische storing was LRP van 09:42 tot 09:47 niet beschikbaar.

09 januari 2020
Vanwege een hotfix was LRP van 08:30 - 08:4 niet beschikbaar.

16 december 2019
Vanwege een technische storing ten gevolge van een correctie aan de boekstukken was LRP van 10:45 - 10:50 niet beschikbaar.

9 oktober 2019
Vanwege een technische storing was LRP voor de pastoraal werkende (LRP PW-app) van 09:50 - 10:05 niet beschikbaar.

13 augustus 2019
Vanwege een technische storing was LRP can 12:00 tot 13:50 niet bereikbaar.

8 juli 2019 We ontvangen meldingen van enkele gebruikers met de rol van pastoraal medewerker dat ze niet kunnen inloggen in LRP. Na het inloggen verschijnt de melding 502 Bad Gateway.
Neem contact op met het LRP-team voor een oplossing.

5 juni 2019
Er zijn momenteel problemen met de financiële rapportage (Overzicht ontvangen / te verwachten).
Er wordt gewerkt aan een oplossing.

2 april 2019
Vanwege een kortstondige storing was LRP niet bereikbaar tussen 15:05 en 15:10

18 maart 2019
Vanwege een netwerkstoring bij onze leverancier was LRP onbereikbaar van 06:44 tot 07:11
De servers waarop LRP draait zijn niet door de storing getroffen, eventuele geplande taken zijn niet uitgevallen.