Storingen

Storingen

18 september 2020
Sinds de aanpassingen van 17 september is de performance niet meer verslechterd.
De problemen zijn hiermee opgelost.

17 september 2020
Technische aanpassingen zijn doorgevoerd, LRP is herstart. LRP wordt extra zwaar belast om de performance actief te kunnen monitoren.

15 september 2020
De performace is weliswaar beter maar nog steeds onvoldoende. Verder onderzoek door de PKN en onze leveranciers vindt plaats.

14 september 2020
08:50 Er is momenteel een storing (verslechterde performance) met LRP
11:00 LRP is herstart en het dashboard tijdelijk uitgeschakeld om de storing te verhelpen.

24 maart 2020
Sinds woensdag 18 maart is er een verstoring in de verwerking van de digitale dagafschriften van SKG. Dit geldt alleen voor de gemeenten waarvoor het LRP-team deze automatisch inleest en verwerkt.
Als u zelf uw digitale dagafschriften inleest heeft u geen last van deze storing. Naar verwachting is de storing op 25 maart verholpen en zal LRP de opgelopen achterstand hebben verwerkt.

20 maart 2020
Vanwege een technische storing was LRP van 08:48 tot 08:53 niet beschikbaar.

27 februari 2020
Vanwege een technische storing was LRP van 09:42 tot 09:47 niet beschikbaar.

09 januari 2020
Vanwege een hotfix was LRP van 08:30 - 08:4 niet beschikbaar.

16 december 2019
Vanwege een technische storing ten gevolge van een correctie aan de boekstukken was LRP van 10:45 - 10:50 niet beschikbaar.

9 oktober 2019
Vanwege een technische storing was LRP voor de pastoraal werkende (LRP PW-app) van 09:50 - 10:05 niet beschikbaar.

13 augustus 2019
Vanwege een technische storing was LRP can 12:00 tot 13:50 niet bereikbaar.

8 juli 2019 We ontvangen meldingen van enkele gebruikers met de rol van pastoraal medewerker dat ze niet kunnen inloggen in LRP. Na het inloggen verschijnt de melding 502 Bad Gateway.
Neem contact op met het LRP-team voor een oplossing.

5 juni 2019
Er zijn momenteel problemen met de financiële rapportage (Overzicht ontvangen / te verwachten).
Er wordt gewerkt aan een oplossing.

2 april 2019
Vanwege een kortstondige storing was LRP niet bereikbaar tussen 15:05 en 15:10

18 maart 2019
Vanwege een netwerkstoring bij onze leverancier was LRP onbereikbaar van 06:44 tot 07:11
De servers waarop LRP draait zijn niet door de storing getroffen, eventuele geplande taken zijn niet uitgevallen.