Actueel

Verzenden van e-mails vanuit LRP

Onlangs zijn maatregelen genomen om de kans dat e-mails die door LRP namens uw gemeente worden verzonden als SPAM​ worden gemarkeerd nog kleiner te maken.

Digitaal toezeggen Actie Kerkbalans, heeft digitaal toezeggen / betalen in uw gemeente meerwaarde?

Lees hier het hele proces.

Digitaal betalen ook voor Solidariteitskas, Eindejaarscollecte

Het gebruik van iDEAL hoeft niet beperkt te blijven tot de actie kerkbalans. Beschikt u over e-mailadressen van gemeenteleden, dan kunt u die ook gebruiken voor het versturen van een e-mail met een betalingsuitnodiging voor bv. de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte. Het inbrengen van individuele toezeggingen is daarvoor niet nodig.

Voor een werkbeschrijving daarvan klikt u hier

Procedure koppeling SKG Collect met LRP

Nadere toelichting op werkwijze in LRP en SKG