Actueel

Update naar Mendix 6 afgerond

Het geplande onderhoud en de update naar Mendix 6 is zaterdag 25 maart 2017 om 13:00 succesvol afgerond. De werking van LRP blijft vrijwel ongewijzigd; enkele wijzigingen zijn hieronder toegelicht.

Het is mogelijk dat in LRP bepaalde functies trager werken dan u gewend bent. Dit is een tijdelijk ongemak dat in de loop van enkele dagen vanzelf verdwijnt.


Problemen met het inloggen in LRP na update Mendix 6?
Met het updaten van de versie van LRP kan het zijn dat u niet meer kunt inloggen in LRP.
Dit heeft te maken met de cache (tijdelijke internetbestanden) die uw browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, …) opslaat.
Om na de update succesvol in LRP in te kunnen loggen moet de cache van uw browser worden geleegd. Daarbij wist u de tijdelijke internetbestanden (verwijdert u vooral niet de cookies.)
In veel gevallen is het voldoende om (als u uw browser heeft gestart) Control + F5 te klikken (de Control-toets indrukken / vasthouden terwijl u op de F5 toets (bovenaan uw toetsenbord) klikt).
Werkt dit niet, dan kunt u op http://www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen lezen hoe u dit het beste op een grondiger manier kunt doen. De werkwijze verschilt per browser, kies op genoemde site eerst voor uw browser, daarna leest u welke acties u moet ondernemen.

Wijzigingen bij update naar Mendix 6

De grafieken in de leden- en bijdragenadministratie zijn verwijderd; wél kunt u de betreffende gegevens naar CSV exporteren, zodat u in bv. Excel vergelijkbare statistieken kunt maken.

In de bijdragenadministratie komen binnen de fondsjaren op diverse tabbladen zoekvelden voor met een drop-down menu (bijvoorbeeld in tabblad Selectie de velden Burgerlijke staat en Relatie). Deze zoekvelden zijn tijdelijk verwijderd, omdat er juist op dat punt nog een aanpassing door Mendix moet plaatsvinden. Eind april / begin mei zijn alle zoekvelden met drop-down menu weer beschikbaar. Heeft u voor die tijd gefilterde gegevens nodig, dan kunt u via het laatste tabblad van het fondsjaar (Export) de gegevens exporteren.

Update van de Mendix-omgeving van LRP
LRP is van vrijdag 24 maart vanaf 18:00 uur tot zaterdag 25 maart - 24:00
uur niet bereikbaar wegens gepland database-onderhoud en de update naar Mendix 6. De werking van LRP blijft vrijwel ongewijzigd; de enkele wijzigingen worden toegelicht op LRP-netwerk. Deze update is noodzakelijk om onderhoud en toekomstige ontwikkeling van LRP mogelijk te maken.

Als u op vrijdagavond / zaterdag 24/25 maart gegevens uit LRP nodig heeft dan kunt u inloggen op de oefenomgeving (http://lrp-oefen.pkn.nl); deze is bijgewerkt.
Voor de goede orde: gebruik LRP-oefen alleen om gegevens te raadplegen of te exporteren. Mutaties die u aanbrengt komen niet in de productie omgeving terecht!

Inloggen in LRP / Mendix 6
Met het updaten van de versie van LRP kan het zijn dat u niet meer kunt inloggen in LRP. Dit heeft niets te maken met LRP maar alles met uw browser.
Om succesvol in LRP onder Mendix in te kunnen loggen moet de cache van uw browser worden geleegd. Het gaat erom de tijdelijke internetbestanden (cache) te wissen, verwijdert u vooral niet de cookies.
Hoe u dit het beste kunt doen verschilt per browser, dit staat uitgebreid beschreven op browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen. Daar leest u voor elke browser welke actie u moet ondernemen.