LRP-oefen

LRP-oefen

Soms wilt u bepaalde handelingen in LRP wel eens uitproberen en oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in het échte LRP en zonder dat u de helpdesk om hulp hoeft te vragen.
Daarvoor bestaat de oefenomgeving van LRP

U kunt rechtstreeks vanuit LRP naar LRP-oefen vanuit LRP via het menu Help > LRP-oefen in/uit (en op dezelfde manier vanuit LRP-oefen terug naar LRP)

Wisselen LRP-oefen

U heeft pas toegang tot LRP-oefen als u zowel in LRP als in LRP-oefen met dezelfde gebruiker / rol bent opgevoerd. Als uw inloggegegevens in LRP recentelijk zijn gewijzigd, wacht dan totdat LRP-oefen weer is bijgwerkt.

In deze omgeving kunt u alle handelingen die in LRP mogelijk zijn uitproberen en oefenen (zoals gezegd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in (het échte) LRP).

Screenshot LRP-oefen

Hierbij valt te denken aan:

  • handelingen in de ledenadministratie (bij het uitschrijven worden geen brieven aangemaakt, mutaties worden niet doorgegeven aan SILA);
  • herinrichten secties, vrije gebieden. etc.;
  • handelingen in de bijdragenadminstratie (fondsen, sjablonen, selecties, actiejaar, etc.).
    • Ook het verzenden van e-mails werkt, de e-mail (maximaal 1) wordt alleen niet verzonden naar de geregistreerde, maar naar een test e-mailadres dat u in het fonds kunt opgeven.
    • Let op: incasso-bestanden en pdf's die u in lrp-oefen aanmaakt zijn ongeldig!
  • Voor de Pastorale medewerker is geen oefen-omgeving beschikbaar

Deze oefenomgeving (lrp-oefen) wordt één keer per maand ververst aan de hand van de actuele gegevens uit LRP. Via een inlogmelding wordt het verversen aangekondigd.
U herkent lrp-oefen aan de afwijkende kleuren en aan de aangepaste (wijk)gemeentenaam.

LRP-oefen is niet zo krachtig als het echte LRP, sommige taken kunnen daarom wat langer duren.