LRP-oefen

LRP-oefen

Soms wilt u bepaalde handelingen in LRP wel eens uitproberen en oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in het échte LRP en zonder dat u de helpdesk om hulp hoeft te vragen.
Daarvoor bestaat de oefenomgeving van LRP .

Screenshot LRP-oefen

In deze omgeving kunt u alle handelingen die in LRP mogelijk zijn uitproberen en oefenen (zoals gezegd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens in (het échte) LRP).
Hierbij valt te denken aan:

  • handelingen in de ledenadministratie (bij het uitschrijven worden geen brieven aangemaakt, mutaties worden niet doorgegeven aan SILA);
  • herinrichten secties, vrije gebieden. etc.;
  • handelingen in de bijdragenadminstratie (fondsen, sjablonen, selecties, actiejaar, etc.).
    • Ook het verzenden van e-mails werkt, de e-mail wordt alleen niet verzonden naar de geregistreerde maar naar een test-adres dat u in het fonds kunt opgeven.
    • Let op: incasso-bestanden en pdf's die u in lrp-oefen aanmaakt zijn ongeldig!
  • Voor de Pastorale medewerker is geen oefen-omgeving beschikbaar

Deze oefenomgeving (lrp-oefen) wordt één keer per twee maanden ververst aan de hand van de actuele gegevens uit LRP. Via een inlogmelding wordt het verversen aangekondigd.
U herkent lrp-oefen aan de afwijkende kleuren en aan de aangepaste (wijk)gemeentenaam.

LRP-oefen is niet zo krachtig als het echte LRP, sommige taken kunnen daarom wat langer duren.