LRP-helpdesk

LRP-helpdesk

Voor contactgegevens kijk hier .

Voor wie

De helpdesk is in eerste instantie bedoeld voor de ondersteuning van lokaal beheerders, ledenadministrateurs en bijdragenadministrateurs.

Pastoraal medewerker kunnen met hun vraag meestal terecht bij de ledenadministrateur of de lokaal beheerder van de (wijk)gemeente. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw vraag of probleem per e-mail aan de helpdesk voorleggen.

Een vraag stellen

Voordat u de helpdesk belt kunt u eerst zelf proberen of u er uit komt. Daarvoor kunt u gebruik maken van de oefenomgeving van LRP .

Voor de eenvoudige gebruikersvragen kunt u telefonisch contact opnemen met de helpdesk: met het oog op de bereikbaarheid kan zo'n gesprek niet langer dan 10 minuten duren.

Complexere vragen kunt u het beste per e-mail aan ons voorleggen.
Omschrijft daarbij de vraag / het probleem zo duidelijk mogelijk:

  • uw gebruikersnaam en rol in LRP;
  • welk onderdeel in LRP betreft het;
  • om welk persoon gaat het (geregistreerdenummer);
    • of de vraag betrekking heeft op één persoon of op meerdere personen met soortgelijke kenmerken
  • gaat het om fonds, dan graag fondsnummer en actiejaar en eventueel type output vermelden;
  • gaat het om een selectie, dan graag het selectienummer vermelden;
  • etc.

De helpdesk kan u vervolgens beter en sneller helpen zodat u eerder uw antwoord / een oplossing heeft.