Product - brieven toezeggingen/betalingen

Brieven toezeggingen/betalingen

Product - toezeggingsbrieven

1
2
3
4

Extra opmerkingen

Definitie

Onder 'brieven toezeggingen' verstaan we de uitnodigingen voor het doen/invullen van een toezegging voor met name actie kerkbalans.
Ook de 'brieven betalingen' die verstuurd worden voor bv. de paascollecte en eindejaarscollecte en de solidariteitskas vallen hieronder.

Subselecties

Als u in het fonds gebruik wilt maken van subselecties om specifieke doelgroepen apart te benaderen, zet dan dit vinkje aan. Het gaat daarbij over aparte toezeggingsbrieven en / of vrije brieven per doelgroep en / of het aanschrijven via e-mail.
De LRP-helpdesk neemt contact met u op over de gewenste inrichting.

Brieftekst

Kies het standaard sjabloon of een door uzelf gemaakt sjabloon.
Bij de keuze digitaal aangeleverd maakt de LRP-helpdesk een sjabloon voor u aan in LRP op basis van het door u aangeleverde voorbeeld.

Eigen sjabloon

Toezeggingsbrieven - eigen sjabloon

1
2
3
Ander sjabloon opgeven

Toezeggingsbrieven - ander sjabloon opgeven

1
2
3
Digitaal

Toezeggingsbrieven - eigen sjabloon

1
2
Papier

U kunt kiezen uit de volgende papiersoorten / maten:

  • A4 blanco papier
    A4 blanco papier.
  • A4 papier met PKN logo
    A4 papier met PKN logo

    A4 papier met het logo van de Protestantse Kerk in Nederland: het logo staat links boven.