Product - brieven toezeggingen/betalingen

Brieven toezeggingen/betalingen

Product - toezeggingsbrieven

1
2
3
4

Extra opmerkingen

Definitie

Onder 'brieven toezeggingen' verstaan we de uitnodigingen voor het doen/invullen van een toezegging voor met name de actie kerkbalans.
Ook de 'brieven betalingen' (doorgaans met aangehechte acceptgiro) die verstuurd worden voor bv. de paascollecte en eindejaarscollecte en de solidariteitskas vallen hieronder.

Subselecties

Als u in het fonds gebruik wilt maken van subselecties om specifieke doelgroepen apart te benaderen, zet dan dit vinkje aan. Het gaat daarbij over aparte toezeggingsbrieven en / of vrije brieven per doelgroep en / of het aanschrijven via e-mail.
Het LRP-team neemt contact met u op over de gewenste inrichting.

Brieftekst

Kies het standaard sjabloon of een door uzelf gemaakt sjabloon.
Bij de keuze digitaal aangeleverd maakt het LRP-team een sjabloon voor u aan in LRP op basis van het door u aangeleverde voorbeeld.

Eigen sjabloon

Toezeggingsbrieven - eigen sjabloon

1
2
3
Ander sjabloon opgeven

Toezeggingsbrieven - ander sjabloon opgeven

1
2
3
Digitaal

Toezeggingsbrieven - eigen sjabloon

1
2
Papier

U kunt kiezen uit de volgende papiersoorten / maten:

  • A4 blanco papier
    A4 blanco papier.
  • A4 papier met PKN logo
    A4 papier met PKN logo

    A4 papier met het logo van de Protestantse Kerk in Nederland: het logo staat links boven.