Subselecties en doelgroepen

Subselecties en doelgroepen

Het is mogelijk om binnen de doelgroep (selectie) van de actie Kerkbalans onderscheid te maken tussen verschillende subselecties. Dat is nodig in twee gevallen:

  • Als u een deel van de selectie digitaal wilt aanschrijven (via e-mail)
  • Als u verschillende doelgroepen wilt benaderen met een specifieke, op die doelgroep gerichte brief (bijvoorbeeld jongeren, mensen die veel bijdragen, mensen die nog nooit hebben deelgenomen)

Over het inrichten van subselecties leest u in de handleiding . Het is mogelijk om het inrichten van de selectie met subselecties uit te besteden aan het LRP-team. U moet wel zelf aangeven wat de criteria zijn. Dat kan van relatief eenvoudige criteria (verdeling op leeftijd en/of geefgedrag in het vorige kerkbalansjaar) tot complexe criteria (met inbegrip van geefgedrag, of juist ontbreken daarvan, bij meerdere acties in meerdere jaren, rekening houdend met leeftijd of datum van inschrijving). Veelgebruikte doelgroepen zijn:

  • Jongeren tot een bepaalde leeftijd;
  • Nieuw ingekomenen;
  • Mensen die vorig jaar niet of weinig bijdroegen (bijv. tot € 50)
  • Mensen die vorig jaar veel bijdroegen (bijv. meer dan € 500 of € 1000)

Het is van belang om groepen te kiezen die binnen uw gemeente enige omvang hebben. Anders is het zonde van de kosten en moeite.