Locaties

Locaties

02-02-2024, 06-02-2024

In dit overzicht staan alle (kerk)gebouwen1 van de Protestantse Kerk in Nederland vermeld.

E-Jaarboek locaties

E-Jaarboek locaties

Per locatie toont LRP:

  • een afbeelding van het (kerk)gebouw
  • (wijk)gemeente
  • contactgegevens (inclusief kaartje)
  • tijden van de eerste (en eventueel tweede) kerkdienst

adressen zijn klikbaar


  1. gebouw waar de eredienst wordt gehouden