Wijziging e-mailadres

Wijziging e-mailadres

Indien er een email wijzigt voor een deelnemer van een fonds dan moet u deze wijziging aanbrengen in de toezegging van het fonds.
Vanuit een toezegging werkt de wijziging wel door naar het leden dossier, maar vanuit het geregistreerdedossier werkt een wijziging niet door naar een toezegging.
Dit is omdat sommige geregistreerden de betaalverzoeken op een ander emailadres willen ontvangen.