ANBI en belastingdienst

ANBI en belastingdienst

De dienstenorganisatie levert periodiek de ANBI-url's zoals die door de lokaal beheerder in LRP zijn vastgelegd aan bij de belastingdienst.
De belastingdienst verwerkt deze in haar systemen, waardoor de gegevens van uw gemeente zichtbaar worden in de openbare ANBI-zoeker van de belastingdienst. De ANBI-url's worden tevens verwerkt in het financiële rapportage- en informatiesysteem (FRIS) van de Protestantse Kerk in nederland.

De belastingdienst controleert de ANBI-url's van de colleges, als deze onjuist zijn of de aangetroffen informatie onvolledig is dan krijgt de gemeente hiervoor een waarschuwing.

Bekijk de ANBI-zoeker van de Protestantse Kerk in Nederland of de ANBI-zoeker van de Belastingdienst)