Geregistreerden uitsluiten van fonds

September 21, 2023 Redacteur Bijdragen 4 minuten, 15 seconden

Geregistreerden uitsluiten van deelname aan fonds

LRP biedt de mogelijkheid om geregistreerden van een selectie uit te sluiten:

  • via het geregistreerdedossier (op drie manieren)
    • via 'wenst geen contact';
    • via kan niet bijdragen en wil niet bijdragen;
    • via een uitsluiting voor deelname aan een specifiek fonds
  • en via groepen uitsluiten

Elke vorm heeft eigen voor- en nadelen; welke optie de beste is, is afhankelijk van de gewenste werkwijze in de gemeente.

Uitsluitingen in het geregistreerdedossier:

A. Wenst geen contact

Het kenmerk 'Wenst geen contact' (voorheen passief) wordt door de ledenadministrateur vastgelegd in het geregistreerdedossier, tabblad Burgerlijk

In selecties kunnen geregistreerden die geen contact wensen via de criteria Burgerlijk worden uitgesloten van het resultaat worden uitgesloten (zie ook hieronder); in de vrije export van een selectie kan het veld 'wenst geen contact' worden geëxporteerd voor verwerking buiten LRP.

Bij het werken met fondsen moeten in de gekoppelde selectie(s) de geregistreerden die geen contact wensen in de criteria expliciet worden uitgesloten, anders worden deze geregistreerden alsnog verwerkt.

B. 'Niet in staat bij te dragen' en 'Wil nooit bijdragen'

De kenmerken 'Niet in staat bij te dragen' en 'Wil nooit bijdragen' worden door de bijdragenadministrateur vastgelegd in het geregistreerdedossier, tabblad Financieel.

In selecties kunnen geregistreerden die een vinkje hebben bij 'Niet in staat bij te dragen' of 'Wil nooit bijdragen' via de criteria Financieel worden uitgesloten van het resultaat worden uitgesloten (zie ook hieronder); in de vrije export van een selectie kunnen deze velden worden geëxporteerd voor verwerking buiten LRP.

Bij het werken met fondsen worden geregistreerden met een vinkje bij 'Niet in staat bij te dragen' of 'Wil nooit bijdragen' altijd automatisch uitgesloten van deelname in het fonds (ook als ze wél in de selectie voorkomen).

C. Uitsluiting voor een specifiek fonds

Uitsluitingen voor deelname aan een of meerdere specifieke fondsen worden door de bijdragenadministrateur vastgelegd in het geregistreerdedossier, tabblad Financieel > uitlsuitingen.

In selecties kunnen geregistreerden met uitsluitingen voor deelname aan specifieke fondsen niet in de criteria van selecties worden uitgesloten.
In elk fonds staan in tabblad 'Uitsluitingen' onder Uitnodigingen-Uitnodigingen-Selecties de geregistreerden die specifiek zijn uitgesloten voor deelname aan het betreffende fonds.

Bij het werken met fondsen worden geregistreerden met een specifieke uitlsuiting (voor het fonds) altijd automatisch uitgesloten van deelname in het fonds.

Uitsluiten via groepen

De bijdragenadministrateur kan een groep aanmaken met geregistreerden die moeten worden uitgesloten in de verwerking in een fonds.
Deze groep kan in een selectie worden uitgesloten (zie handleiding Selectie > Overig en Veelgestelde vragen). Bij gebruik van zo'n selectie in een fonds worden de geregistreerden uit deze groep niet verwerkt (benaderd).