Verlengen fonds met automatische incasso

September 21, 2023 Redacteur Bijdragen 5 minuten, 46 seconden

Voorwaarde

Als voorwaarde geldt dat er een ondertekende (doorlopende)machtiging is afgegeven door de geregistreerde(n) die deelnemen in het fonds.

Fonds aanmaken

Voor een nieuw fonds is het niet mogelijk om collectief deelnemers aan te maken met automatische incasso. Een nieuw fonds moet dus altijd in het eerste jaar handmatig worden gevuld.

Bestaand fonds verlengen

U begint met de vraag: Wil ik alle toezeggingen en bijbehorende betaalwijzen van vorig jaar overnemen?

Indien Ja.

Indien Nee, alleen een bepaalde betaalwijze (bijv. automatische incasso).

Alle toezeggingen en betaalwijzen vorig jaar overnemen.

Selectie maken

Begin met het aanmaken van een nieuwe selectie, u wilt de deelnemers van het betreffende fonds met de bijbehorende toezegging en betaalwijze selecteren.

 • Open een nieuwe selectie en vul naam en sortering in.
 • Tabblad "Selectiecriteria" en selecteer:
  • Ingeschreven.
  • Wenst geen contact blanco maken.
  • Vink Financieel aan.
  • Selecteer Fonds.
  • Selecteer Actiejaar.
  • Zet heeft toezegging op ja.
  • Betaalwijze leeglaten.
  • Maak totaal toegezegd bedrag van t/m leeg.
  • Maak totaal ontvangen bedrag van t/m leeg.
  • Kies "maak selectie".
 • Tabblad Totaaloverzicht:
  • Genereer overzicht.

Controleer het aantal geregistreerden met het aantal deelnemers van het fonds.

Fonds

Ga naar het fonds en klap de instellingen van het fonds uit:

 • Koppel de zojuist aangemaakte selectie.
 • Open het nieuwe actiejaar:
 • Selecteer tabblad selectie.
 • Ververs de gekoppelde selectie.
 • Klik op de knop "Doorlopende toezeggingen uit vorig jaar overnemen".
 • Houd rekening met de selectiie in het fonds ja/Nee .

Alle toezeggingen van een bepaalde betaalwijze vorig jaar overnemen.

Selectie maken

Begin met het aanmaken van een nieuwe selectie, u wilt de deelnemers van het betreffende fonds met de bijbehorende toezegging en een specifieke betaalwijze selecteren.

 • Open een nieuwe selectie en vul naam en sortering in.
 • Tabblad "Selectiecriteria" en selecteer:
  • Ingeschreven.
  • Wenst geen contact blanco maken.
  • Vink Financieel aan.
  • Selecteer Fonds.
  • Selecteer Actiejaar.
  • Zet heeft toezegging op ja.
  • Betaalwijze, kies bijv. automatische incasso.
  • Maak totaal toegezegd bedrag van t/m leeg.
  • Maak totaal ontvangen bedrag van t/m leeg.
  • Kies "maak selectie".
 • Tabblad Totaaloverzicht:
  • Genereer overzicht.

Controleer het aantal geregistreerden met het aantal deelnemers van het fonds.

Fonds

Ga naar het fonds en klap de instellingen van het fonds uit:

 • Koppel de zojuist aangemaakte selectie. Bij verhoging ga naar punt "Klap betaalwijze fonds uit" (hieronder)
 • Open het nieuwe actiejaar:
 • Selecteer tabblad selectie.
 • Ververs de gekoppelde selectie.
 • Klik op de knop "Genereer toezeggingen voor de hele selectie".
 • Klik op de knop "Doorlopende toezeggingen uit vorig jaar overnemen".
 • Houd rekening met de selectiie in het fonds ja/Nee .

Herhaal voorgaande procedure eventueel voor nog een andere betaalwijze.

 • Klap betaalwijze fonds uit:
 • Zet de standaard betaalwijze op de betaalwijze die u gaat genereren.
 • Open het nieuwe actie jaar:
 • Selecteer tabblad selectie.
 • Ververs de gekoppelde selectie.
 • Klik op de knop "Genereer toezeggingen voor de hele selectie".
 • Bevestiging: Ja, ik begrijp de gevolgen.
 • Toezeggingen genereren - overnemen gegevens:
  • Gebruik standaard gegevens van het fonds.
  • Genereer toezeggingen.

Herhaal voorgaande procedure eventueel voor nog een andere betaalwijze.

Nadat u klaar bent met het vullen van toezeggingen/deelnemers, kunt u de originele selectie koppelen en brieven genereren via:

 • Open actiejaar:
 • Selecteer tabblad Selectie.
 • Klik op "Genereer brieven/e-mails voor de hele selectie".

Vervolgens kunt u nog kiezen of u voor de deelnemers toezeggingsbrieven/e-mails wilt genereren ja/nee.