Opbouw Kerkblad vanuit vrij notitieveld

May 20, 2022 Redacteur Bijdragen 4 minuten, 35 seconden

Opbouw Kerkblad vanuit vrij notitieveld

Hoe komt u het efficiëntste tot de inrichting Kerkblad vanuit een vrij notitieveld?
In dit voorbeeld werken met meerdere groepen, omdat sommige personen het kerkblad

 • op papier en digitaal krijgen en met AI betalen of per acceptgiro
 • alleen op papier en met AI betalen of per acceptgiro
 • alleen digitaal en met AI betalen of per acceptgiro Daarnaast kun je natuurlijk ook spelen met bedragen.

Het opbouwen:

 • Maak voor de eerste vulling een groep papier en digitaal aan op basis van de selectie of vrij notitieveld digitaal en papier en acceptgiro

 • Open het fonds op basis van één vast bedrag.

  • koppel de selectie met alleen de groep papier en digitaal
  • zet de standaard betaalwijze op acceptgiro
  • zet het vaste bedrag op ........... voor papier en digitaal
  • sla het fonds op.
  • Open het fonds en genereer toezeggingen(dus zonder brief)
 • Ga verder als de deelnemers zijn gevuld

 • Maak een groep papier en acceptgiro aan op basis van de selectie op vrij notitieveld papier en acceptgiro.

 • Maak een groep papier en AI aan op basis van de selectie op vrij notitieveld papier en ai

 • Maak een groep digitaal en acceptgiro aan op basis van de selectie op vrij notitieveld digitaal en acceptgiro.

 • Maak een groep digitaal en AI aan op basis van de selectie op vrij notitieveld digitaal en ai

 • Open het fonds op basis van één vast bedrag.

  • koppel de selectie met alleen de groep papier
  • zet de standaard betaalwijze op acceptgiro
  • zet het vaste bedrag op ........... voor papier
  • sla het fonds op.
  • Open het fonds en genereer toezeggingen(dus zonder brief)
 • Ga verder als de deelnemers zijn gevuld

 • Verwijder de groep papier uit de selectie en voeg de groep digitaal en acceptgiro toe

 • Ververs de selectie

 • Open het fonds

  • koppel de selectie met alleen de groep digitaal en acceptgiro
  • zet het vaste bedrag op ........... voor digitaal
  • sla het fonds op.
  • Open het fonds en genereer toezeggingen(dus zonder brief)
 • Ga verder als de deelnemers zijn gevuld

 • Maak op basis van de selectie notitieveld 1 groep digitaal en 1 groep papier

 • Ga naar de gekoppelde selectie van het fonds, verwijder de groepen en voeg vervolgens de groep digitaal en papier toe

 • Ververs de selectie,

 • Open het fonds. Als u nu kijkt onder het tabblad selectie ziet u alleen nog de personen die per automatische incasso betalen.

  • Zet de standaard betaalwijze op automatisch incasso
  • Pas eventueel het vaste bedrag aan
 • Sla het fonds op

 • Open het fonds jaar

 • Voeg bij deelnemers via nieuw de AI betalers handmatig toe. (Een eerste AI machtiging moet altijd handmatig worden opgevoerd, want daarmee bevestigt u dat u een papieren machtiging heeft.) Dus ook als iemand wisselt van betaalwijze moet de deelnemer worden verwijderd en opnieuw worden opgevoerd.

Zie ook de handleiding bijdrageadministratie