incasso

Incasso

Automatische incasso Fonds "eenmalig vrij bedrag"

Betaalwijze automatische incasso en fonds "eenmalig vrij bedrag"?

Nee, het is niet mogelijk om bij de fondsen die het type eenmalig vrij bedrag hebben de betaalwijze automatische incasso toe te voegen.

Zie ook de handleiding

Eerste incasso altijd handmatig opvoeren

Een nieuw bedrag met automatische incasso is voor de bank een FIRST incasso en in het bankbestand wordt een indicator 'First' meegegeven waaruit de bank kan opmaken dat het een nieuw bedrag of nieuwe incasso is.

Doordat de gebruiker de incasso handmatig opvoert gaat LRP er vanuit dat er een ondertekende toezegging is.
Het opnieuw opvoeren is dus een beveiligingsaspect. Dus ondanks het vervallen van FIRST werken de banken hier nog wel mee.

Zie ook de Handleiding

Rekeningnummer in combinatie met incasso

Als er een automatische incasso is afgegeven, dan is deze afgegeven op een specifiek rekeningnummer en dan kun je het rekeningnummer niet wijzigen.
Dit is een beveiliging, omdat in deze situatie er een nieuw machtigingsID moet worden opgezet.
En de eerste incasso moet voor de bank nog steeds herkenbaar zijn als eerste incasso.
Bij een incasso, moet dus altijd de oude toezegging worden gestopt/verwijderd en een nieuwe toezegging worden opgevoerd.

Foutmelding uploaden incassobestand SKG

Bij het uploaden van het pain bestand naar SKG krijgt u onderstaande foutmelding.

Het door u geüploade bestand is geen geldig PAIN.001 XML-bestand. Heeft u wellicht een PAIN.008 incassobestand aangeboden? ...............

U heeft in SKG Online gekozen voor importeren onder de rubriek Betalen en daar wordt een pain001 verwacht. Als u bij Incasso kiest voor de optie van Overzicht/importeren dan gaat het goed.