Digitaal betalen (proces)

September 20, 2023 Redacteur Bijdragen, Lokaal beheer 3 minuten, 43 seconden

Proces digitaal betalingsuitnodigingen Actie Kerkbalans

Voorafgaand aan het inrichten van het digitaal betalen vindt meestal het proces van digitaal uitnodigen plaats. Zie hiervoor de beschrijving digitaal toezeggen

Besluitvorming

Heeft digitaal toezeggen / betalen in uw gemeente meerwaarde?

 • Aspect 'eigentijds', aansluitend bij internet-generatie en de moderne tijd.
 • Tekort aan vrijwilligers voor het bezorgen en ophalen van de toezeggingsbrieven
 • LRP verwerkt automatisch de toezegging van het gemeentelid, geen handmatige verwerking meer.
 • Vervanging betalingsuitnodiging op papier

Algemene voorbereidingen

 • Vaststellen welke gemeenteleden digitaal willen betalen
 • Van die groep de e-mailadressen verzamelen
 • Evt: aanschaf SKG-Collect
 • Evt.: nieuw emailadres voor kerkbalans-correspondentie

Voorbereidingen in LRP

 • Maak digitale betalingsuitnodiging en digitale herinnering maken (BA)
 • Verzamel de e-mailadressen van de "digitale betalers" en neem deze op in de geregistreerde dossiers (LA)
 • Lees ook de betreffende hoofdstukken van de handleiding Bijdragenadministratie

Voorbereidingen in SKG-Collect

SKG-Collect inrichten zoals beschreven in de diverse handleidingen op de SKG-website.

Controleer of het geheel goed is ingericht, door een test in LRP

 • Het fonds te valideren en eventuele meldingen te onderzoeken
 • Verzend een digitale uitnodiging naar uw eigen e-mailadres.
 • Doe een digitale betaling en kijk of deze als ontvangst in het fonds terecht komt.
 • Ervaart u problemen kijk dan in het document problemen en oplossingen

Maandelijkse productie

 • Bij het maandelijks aanmaken van b.v. betalingsuitnodigingen op paier en incassobestanden genereert LRP (voor deelnemers met de betaalwijze SKG-iDeal) tegelijkertijd e-mails
 • Voor het verzenden van de e-mails kunt u via de knop “inzien” de te verzenden mail bekijken.
  Indien gewenst kunt u de link nog controleren door deze te plakken in de browser.
 • Deze e-mails op het gewenste tijdstip verzenden vanuit het fonds (Betaalverzoeken > selecteer bestand> E-mails)

Inlezen en verwerking ontvangsten via SKG-iDeal

 • In de nachtverwerking worden ontvangsten van SKG naar LRP overgezet
 • LRP maakt hiervan een boekstuk, dat automatisch wordt ingeboekt
 • Op uw (digitale) dagafschrift vindt u de iDEAL-ontvangsten in één verzamelbedrag terug

Spam reductie

Ook u kunt maatregelen nemen om te voorkomen dat e-mails die door LRP worden verzonden als spam worden gemarkeerd te verkleinen.
Zie het document Verzenden emails vanuit LRP.

Extra informatie LRP

Zie ook:

Afkortingen:

SKG = Stichting Kerkelijk Geldbeheer
LB = Lokaal beheerder
LA = Ledenadministrateur
BA = Bijdragenadministrateur