E-mail

September 20, 2023 Redacteur Bijdragen 5 minuten, 8 seconden

Mailen vanuit LRP

Voor de verwerking van e-mails ten behoeve van de fondsenwerving die u vanuit LRP verstuurt, heeft u een contract met SKG-collect nodig.

Uitnodiging toezegging per e-mail

Vanuit LRP kunt u een toezeggingsverzoek (e-mail) naar een gemeentelid sturen.
Via dit verzoek kan het gemeentelid online (beveiligd) een toezegging doen via de website van SKG collect.
Deze digitale toezeggingen wordt automatisch in LRP verwerkt.

Zie de procesbeschrijving.

Uitnodiging betaling per e-mail

Na het registreren van een toezegging kunt u (ook) de betalingsverzoeken voor de aangegeven termijn(en) per e-mail aan uw gemeenteleden zenden.
Zij ontvangen dan een link naar een (beveiligde) iDEAL omgeving waar zij vervolgens de betaling kunnen voldoen vanaf hun eigen bank.

Om een en ander in te richten zult u een aantal handelingen moeten verrichten; ook is het raadzaam om eerst een uitnodiging en betalingsverzoek ter test naar u zelf te zenden en in te vullen. Zie de procesbeschrijving.

Herinnering betaling per e-mail

Net als bij betalingsverzoeken kunt u - in geval van nog niet ontvangen termijnen - een (digitale) herinnering aan uw gemeenteleden zenden.
Zij ontvangen dan een link naar een (beveiligde) iDEAL omgeving waar zij vervolgens de achterstallige betaling kunnen voldoen vanaf hun eigen bank.

E-mail verzenden

Bij het genereren van incasso's, betalingsuitnodigingen en e-mails en betaalwijze overig, worden bestanden gegenereerd en e-mails aangemaakt en klaargezet voor verzending.

Let op: u dient vervolgens nog zelf de e-mails te versturen vanuit het verzameldocument.
Dit geldt ook als de Dienstenorganisatie van de PKN de verwerking van het fonds voor u verzorgt.

  • In het overzicht Verzameldocumenten staat het veld e-mail verstuurd op nee.
  • Dubbelklik op de regel en ga naar het tabblad SKG/iDeal e-mails.
  • Verstuur nu de e-mails via de knop E-mail verzenden.

E-mail in SPAM

Lees dit artikel over het veilig en betrouwbaar e-mailen vanuit LRP

Verschillende groepen e-mails verzenden.

Indien u meerdere keren e-mails wilt verzenden, dan moet u eerst de e-mails verzenden voordat u een nieuw verzamelbestand genereert.

Door het aanmaken van een nieuw verzamelbestand kunnen de e-mails uit het vorige verzamelbestand niet meer worden verzonden!

Geregistreerde wil toch e-mail i.p.v. toezeggingsbrief.

U heeft toezeggingsbrieven gegenereerd, maar er zijn geregistreerden die toch een toezeggingsuitnodiging per e-mail willen ontvangen. Omdat LRP maar één keer toezeggingsuitnodigingen kan aanmaken (en aangezien iedereen al een brief heeft) wordt dit geblokkeerd.

Werkwijze:

  • zorg er voor dat de betreffende geregistreerde voldoet aan de criteria om een e-mail te ontvangen
  • verwijder de geregistreerde uit het tabblad uitnodigingen
  • ververs de selectie (waardoor de geregistreerde daar zichtbaar wordt)
  • genereer brieven en e-mails voor de selectie
  • als de geregistreerden in de sub-selectie zit voor het verzenden van e-mails dan maakt LRP voor deze geregistreerde (alsnog) een email (die u nog wel moet verzenden)

E-mail historie

Het moment van succesvol versturen wordt vastgelegd bij de geregistreerde en bij de geregistreerde worden de (geslaagde) contactmomenten vastgelegd.

Zie de instructie in de kennisbank of de Handleiding