Link in e-mail werkt niet

January 28, 2021 Applicatiebeheer LRP Bijdragen 7 minuten, 45 seconden

Incidenteel komt het voor dat de link naar het online toezeggingsformulier of de iDEAL betalingsuitnodiging bij een gemeentelid niet werkt.

Helaas kunnen we daar vanuit LRP technisch niet veel aan doen (we gaan er vanuit dat de link wel op de juiste wijze is opgevoerd in het sjabloon).

Sommige mailprpogramma's de-activeren onder bepaalde omstandigheden de links in een ontvangen e-mail. Dit wordt gedaan om de ontvanger te beschermen tegen 'Phishing'. Hieronder staat beschreven wat u hieraan kunt doen in MS Outlook.

Voor andere mailprogramma's is een vergelijkbare werkwijze van toepassing.

'Phishing' is de praktijk waarbij iemand met slechte bedoelingen u met e-mailberichten probeert gegevens te ontfutselen. Vaak bevatten phishingberichten links naar kwaadaardige websites, waar u om uw persoonlijke informatie (identiteits-gegevens, bankgegevens) wordt gevraagd.

Het is ingewikkeld om een phishing e-mailbericht te onderscheiden van een legitiem e-mailbericht. Outlook filtert elk binnenkomend bericht om te zien of dit verdachte kenmerken bevat die gemeenschappelijk zijn voor 'phishing scams'. Outlook doet dit alleen wanneer filteren op ongewenste e-mail is ingeschakeld.

Wanneer er een verdacht phishingbericht binnenkomt, wordt dit als volgt verwerkt:

 1. Als het filter voor ongewenste e-mail een bericht niet als spam maar wel als phishing aanmerkt, dan blijft het bericht in het Postvak IN, maar alle links in het bericht worden uitgeschakeld en u kunt het bericht ook niet Beantwoorden. Bovendien worden bijlagen in het verdachte bericht geblokkeerd.

  Als u de links in dit bericht wilt inschakelen, klikt u in het leesvenster of in een geopend bericht in de infobalk boven aan het bericht op Koppelingen en andere functionaliteit inschakelen (niet aanbevolen).

 2. Als het filter voor ongewenste e-mail het bericht als zowel spam als phishing aanmerkt, wordt het bericht automatisch in de map Ongewenste e-mail geplaatst. Elk bericht dat in de map Ongewenste e-mail wordt geplaatst, wordt opgeslagen als tekst zonder opmaak en alle links worden uitgeschakeld. Bovendien kunt u het bericht niet Beantwoorden en worden bijlagen in het bericht geblokkeerd.

 3. Als het bericht door het filter voor ongewenste e-mail als zowel spam als phishing wordt aangemerkt en de afzender (iemand@gemeentenaam.nl) of het domein (@gemeentenaam.nl) staat vermeld in uw lijst met veilige afzenders, dan blijft het bericht in het Postvak IN staan maar worden de links en bijlagen in het bericht uitgeschakeld!

Verdachte berichten uit de map Ongewenste e-mail verplaatsen

U kunt een verdacht bericht weer verplaatsen van de map Ongewenste e-mail naar het Postvak IN. Klik in het Leesvenster of in het geopende bericht op de infobalk en klik vervolgens op Verplaatsen naar Postvak IN.

 • De oorspronkelijke berichtindeling wordt hersteld, maar de links in het bericht blijven uitgeschakeld! Bovendien kunt u het bericht niet Beantwoorden en worden bijlagen in het bericht geblokkeerd.

Adres toevoegen aan lijst met veilige afzenders

 • Als het bericht door het filter voor ongewenste e-mail als zowel spam als phishing wordt aangemerkt, maar u vertrouwt de afzender van het bericht, open dan de map Ongewenste e-mail, klik met de rechtermuisknop op het bericht en klik vervolgens op Afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders. Het bericht wordt in uw Postvak IN geplaatst. Uitgeschakelde links blijven echter uitgeschakeld.

  Het ligt voor de hand het e-mailadres van uw gemeente toe te voegen aan de lijst met veilige afzenders.
  Hierna worden nieuwe berichten met het e-mailadres van uw gemeente voortaan nog steeds door het filter gecontroleerd, maar niet meer naar de map Ongewenste e-mail verplaatst.

 1. Klik op Start.
 2. Klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.
 3. Schakel het selectievakje Koppelingen en andere functionaliteit uitschakelen in berichten waarin verbinding met onveilige en misleidende sites wordt gemaakt (aanbevolen) op het tabblad Opties uit.

  Als u deze functie op een later moment inschakelt, worden links in berichten die eerder door het filter voor ongewenste e-mail van Outlook als verdacht werden beschouwd, uitgeschakeld.

Waarschuwingen voor mogelijk vervalste e-mailadressen uitschakelen

 1. Klik op Start.
 2. Klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.
 3. Schakel het selectievakje Waarschuw mij bij verdachte domeinnamen in e-mailadressen (aanbevolen) op het tabblad Opties uit.

  Pas op bij het uitschakelen van deze waarschuwing!

Andere maatregelen

Als verzender van e-mails namens uw gemeente kunt u maatregelen nemen om de afleverbetrouwbaarheid van de e-mails die u vanuit LRP verzendt te verhogen.
Lees hierover meer in dit artikel, met name het onderdeel Sender Validation en aanpassingen aan de DNS.

bron: website Microsoft

Zie ook: