Gemeente bewerken

Gemeente bewerken

Adreswijziging

Zie de handleiding Lokaal beheer voor het aanbrengen van een adreswijziging van het kerkelijk bureau, de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het het college van diakenen, commissie's, kerkgebouwen en zalen.
De adreswijzigingen die u aanbrengt in LRP worden automatisch verwerkt in de interne systemen van de Dienstenorganisatie, en worden, waar en wanneer nodig, doorgegeven aan de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.