Huwelijk

Registratie tengevolge van een huwelijk

In het kader van de AVG moet er zijn:

  1. Een doel: dat is een correcte ledenadministratie met het oog op de pastorale zorg met zicht op de samenstelling van de pastorale eenheid (PE).
  2. Een grondslag / rechtmatigheid: de grondslag wordt gevormd door het argument van een 'gerechtvaardigd belang', zie ook het doel, hierboven.
    De rechtmatigheid ziet op de grondslag, maar ook op de vraag of wij in lijn met onze eigen regels handelen.
    We stelden vast dat dat zo is: meegeregistreerden worden alleen in PE-verband opgenomen.
    Gaat een meegeregistreerde door enige mutatie een eigen PE vormen, dan wordt de ledenadministrateur (en via hem, de kerkenraad) erop gewezen dat een keus gemaakt moet worden: verwijderen uit registratie of (met toestemming van de betrokkene) registratie als Vriend.
  3. Transparantie, beveiliging en de mogelijkheid tot inroepen rechten uit de AVG: deze onderdelen spelen in deze casus niet direct een rol.

Daarmee geeft de AVG én de eigen regelgeving, zoals vastgelegd in kerkorde en generale regeling, de ruimte om een huwelijkspartner als meegeregistreerde te tonen van in een tweede (wijk)gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort.
U / de kerkenraad heeft de mogelijkheid om die meegeregistreerde te verwijderen, zoals eerder aangegeven.
De bedoeling van de kerkorde is overigens om dit niet te doen.