Personen dubbel in export

Personen komen dubbel voor in de export

Incidenteel kan het voorkomen dat een geregistreerde meerdere keren voorkomt in uw export.
Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • de betreffende geregistreerde heeft meerdere relaties met uw gemeente
  • de persoon komt in meerdere groepen en/of vrije gebieden voor

U kunt desgewenst de dubbele vermelding verwijderen door in de export het geregistreerdenummer op te nemen (dit is uniek) en daarmee de dubbele regels te verwijderen. Hier kunt u lezen hoe u dat kunt doen.