Sectie

Sectie

Ouderlingen secties

Secties zijn ontworpen als 'ouderlingenwijken'. Om technische redenen kunt u aan één autorisatie niet meer dan dertig secties toekennen.

Secties aanbrengen

Secties aanbrengen bij een geregistreerde?

Dit vindt plaats in samnwerking tussen de lokaal beheerder en de ledenadministrateur.

  • De lokaal beheerder brengt de secties aan en verplaatst het grondgebied naar de juiste sectie via verwijderen uit sectie ... plaatsen in sectie nieuw.

  • Vooraf is afgesproken wat er met de leden moet gebeuren.

  • In de meeste situaties zal dit zijn dat de leden moeten worden meegenomen naar de nieuwe sectie.

  • De lokaal beheerder kan hiervoor kiezen tijdens het verplaatsen van het grondgebied.

Het kan ook handmatig per lid, maar dat is meer werk.

Zie ook de handleiding lokaal beheerder

Geregistreerden niet in juiste sectie

Waarom worden mijn geregistreerden niet gelijk in de juiste sectie geplaatst?

Vaak komt dat omdat de sectie-indeling van de gemeente onjuist is ingericht.
Regelmatig zien wij dat er 'overlap' is tussen verschillende secties. Deze overlap is blokkerend voor een goede werking van het automatisch plaatsen van geregistreerden.

Wat te doen?

  • Controleer de sectie-indeling (maak eventueel gebruik van de export gebiedsstructuur).
  • Corrigeer eventuele overlap tussen de secties.
  • Controleer ook regelmatig op postcodegebieden die zijn toegekend aan uw gemeente, maar (door u) nog niet zijn toegekend aan een sectie.

Een en ander staat uitvoerig beschreven in de handleiding lokaal beheerder

Nadat alle postcodes gekoppeld zijn aan een sectie worden geregistreerden direct in de juiste sectie geplaatst.

Kunnen overige contacten worden gekoppeld aan een sectie?

Nee, dat kan niet. Zie dit artikel in de kennisbank van LRP.

Secties herindelen

De lokaalbeheerder beheert de sectiestructuur in LRP.

In de handleiding staat beschreven hoe u postcodegebieden verplaatst van de ene sectie naar een andere sectie. Met het verplaatsen van de postcodegebieden (met de optie 'geregistreerden (geografisch) herindelen') worden meteen ook de geregistreerden 'ingedeeld' bij de andere sectie.

Geregistreerden die aan het eind van het herindelen nog in de oude sectie zijn 'achtergebleven' hebben een zogenaamd voorkeurlidmaatschap.
Ze kunnen collectief, of per persoon heringedeeld worden naar de gewenste sectie.