Meerjaren gevers niet benaderen

Personen met een meerjaren gift niet benaderen voor Kerkbalans?

Vraag:
Er zijn een aantal personen die een éénmalige gift doen voor een langere periode. Hoe deze mensen te vangen in een selectie, zodat wordt voorkomen dat ze alsnog een kerkbalans krijgen?

Als mensen een eenmalige gift doen voor meer jaren dan kunt u dit vastleggen in de commentaarregel. Bijv. Gift voor 2019 en 2020.
Deze personen kunt u vervolgens in kaart brengen via het fonds-tabblad Export-knop "Genereer CSV Export"

Een van de geëxporteerde kolommen is de Commentaarregel en vervolgens kunt u filteren op de commentaren.
Via groepen kunt u vervolgens deze personen uitsluiten.
Dit is dus alleen voorbehouden aan de gebruiker van het fonds.