Bijdragen

Opbouw betalingskenmerk

betalingskenmerk

Opbouw machtigings-Id

Geregistreerde nummer-fondsnummer-jaar(van eerste machting)

Bij de start van Sepa zijn de banken begonnen met First en Recurrent en moest er ieder jaar een nieuw MachtigingsId worden aangeleverd.
Dit bleek voor de banken niet werkbaar te zijn en vervolgens heeft er een wijziging plaatsgevonden in afstemming met de banken.
Iemand die voor de eerste keer een incasso afgeeft op een bepaald rekeningnummer krijgt onderhuids de indicatie First nog mee.
De banken weten dan dat het om een eerste incasso gaat en voeren bepaalde controles uit.
Heeft iemand in een eerder jaar een incasso afgegeven dan is het aan de bijdrageadministrateur om die te verlengen.
In het machtigingsId wordt dan de datum meegegeven waarin de eerste machtiging is afgegeven.