Apps

Op deze pagina

Apps

LRP heeft met verschillende externe systemen een koppeling: GBP (vroegere GBA), Scipio, maar ook SKG, en in het algemeen de banken.

De koppeling met Scipio (de zogenaamde XML-koppeling) staat beschreven op deze pagina

Gezien de groei in het gebruik van kerkelijke / pastorale apps (niet te verwarren met de LRP inlog-app , die dient ter vervanging van de digipass), vindt binnen de Dienstenorganisatie besluitvorming plaats over de ontsluiting van LRP voor derden.
Momenteel ondersteunt LRP de app van Donkey Mobile, voor wat betreft de bijdragenadministratie van LRP.
Enkele andere apps die momenteel voor de gemeenten van de Protestantse Kerk 'in beeld' zijn zijn de apps van Scipio en SKG (Appostel)

Enkel punten die kunnen helpen bij de besluitvorming door de gemeenten:

  • Bepaal het doel (verbindend, collecte, agenda, informatief, etc.)
  • Onderzoek de kosten en mogelijkheden van de diverse apps en leg deze naast de behoefte van uw gemeente

API

Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om LRP via een API te ontsluiten.

Gezien de groei in het gebruik van kerkelijke / pastorale apps, en de onzekerheid rondom het voortbestaan van SILA, vindt binnen de Dienstenorganisatie besluitvorming plaats over de ontsluiting van LRP voor derden.

Als er op dit punt ontwikkelingen zijn, dan zal de Dienstenorganisatie hierover de gemeenten informeren.