Apps

Op deze pagina

Apps

LRP heeft met verschillende externe systemen een koppeling: GBP (vroegere GBA), Scipio, maar ook SKG, en in het algemeen de banken.

De koppeling met Scipio (de zogenaamde XML-koppeling) staat beschreven op deze pagina

Gezien de groei in het gebruik van kerkelijke / pastorale apps, vindt binnen de Dienstenorganisatie besluitvorming plaats over de ontsluiting van LRP voor derden.
Momenteel ondersteunt LRP de app van Donkey Mobile, voor wat betreft de bijdragenadministratie van LRP.
Enkele andere apps die momenteel voor de gemeenten van de Protestantse Kerk 'in beeld' zijn zijn de apps van Scipio, Donkey Mobile en SKG (Appostel)

API

Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om LRP via een API te ontsluiten.

Gezien de groei in het gebruik van kerkelijke / pastorale apps, vindt binnen de Dienstenorganisatie besluitvorming plaats over de ontsluiting van LRP voor derden.

Indien gewenst kan een leverancier van een app een verzoek voor aansluiting via een API indienen. De voorwaarden en kosten zullen worden afgestemd en na akkoord kan de koppeling worden ingericht in LRP.