FRIS

Fris

Koppeling LRP en FRIS

FRIS is het nieuwe Financiële Rapportage- en InformatieSysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.
Er bestaat een koppeling tussen de pakketten LRP en FRIS.

In LRP wordt - ten behoeve van FRIS - vastgelegd:

  • Het e-mailadres van de indiener van de begroting en jaarrekening van uw gemeente in FRIS.
    Dit e-mailadres wordt door de lokaal beheerder van uw gemeente ingevoerd in LRP. Bij het inloggen in FRIS wordt aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon wel toegang heeft en voor welke gemeente(n) deze persoon is geautoriseerd. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.
  • De e-mailadressen van de raadpleger(s) van de begroting en jaarrekening van uw gemeente in FRIS.
    Deze e-mailadressen worden door de lokaal beheerder van uw gemeente ingevoerd in LRP. Bij het inloggen in FRIS wordt aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon wel toegang heeft en voor welke gemeente(n) deze persoon is geautoriseerd. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

De gegevens die vanuit LRP (beveiligd) naar FRIS worden verzonden zijn:

  • De naam, nummer, soort gemeente, internet-adres en aantal doopleden, belijdende leden en pastorale eenheden van alle gemeenten in LRP. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.
  • De e-mailadressen en ANBI-url's van de colleges van uw gemeente. Er worden géén persoonsgegevens uitgewisseld.

Fris gebruiker opvoeren

Het opvoeren / authoriseren van een gebruiker in FRIS staat beschreven in de online FRIS handleiding .