Klacht, wens of suggestie

Uw correspondentie kunt u aan ons zenden via onze contactgegevens

Wensen, tips en suggesties beoordelen op basis van zo objectief mogelijke criteria, met name:

  • Voldoet de wens aan de vastgestelde uitgangspunten, te weten: eenvoud, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudbaarheid
  • Hoeveel gemeenten / gebruikers hebben behoefte aan / voordeel van de realisering
  • Zijn er (werkbare!) workarounds in geval van niet-honoreren van een wens
  • Welke inspanning / kosten moeten gemaakt worden voor realisering van de wens

Via LRP-netwerk en de nieuwsbrief communiceren we welke aanpassingen zijn of worden gerealiseerd.