Klacht wens of suggestie

Uw correspondentie kunt u aan ons zenden via onze contactgegevens

Wensen, tips en suggesties beoordelen op basis van zo objectief mogelijke criteria, met name:

  • Voldoet de wens aan de vastgestelde uitgangspunten, te weten: eenvoud, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudbaarheid?
  • Hoeveel gemeenten / gebruikers hebben behoefte aan / voordeel van de realisering?
  • Zijn er (werkbare!) workarounds in geval van niet-honoreren van een wens?
  • Welke inspanning (inschatting aantal uren) / kosten moeten gemaakt worden voor realisering van de wens, mede gezien beperkte budget / capaciteit?

Via LRP-netwerk en de nieuwsbrief zullen we communiceren, welke aanpassingen er gerealiseerd gaan worden.
Wij verzamelen alle suggesties, wensen, klachten en dergelijke, bespreken ze en nemen besluiten over aanpassingen.

Wij houden u via LRP-netwerk op de hoogte van de wijzigingen die zijn aangebracht.