Rechten aanpassen

Rechten aanpassen na wijkwijziging of sectie-herindeling

Nadat in uw gemeente een wijkwijziging of een herindeling van secties heeft plaatsgevonden moet gecontroleerd worden of de LRP-gebruikers nog wel over de juiste rechten beschikken.

Het eenvoudigst en meest betrouwbaar is het om de bestaande (oude) rechten te verwijderen en de gewenste rechten opnieuw op te voeren.

Let op: u dient niet de gebruiker te verwijderen en opnieuw op te voeren, maar de rechten!
U dient het verwijderen en opnieuw opvoeren van de rechten direct na elkaar uit te voeren!

Zie voor een beschrijving de handleiding van de lokaal beheerder .