Ambten en functies

Kan ik ambten en functies zelf definiëren?

De (benamingen) van ambten & functies zijn centraal vastgelegd in LRP.

Indien u een ambt of functie mist kunt u dit doorgeven aan de helpdesk.
Suggesties voor ambten en functies worden naar de kerkorde en naar redelijkheid beoordeeld.

Vrije export en ambten en functies.

In de vrije export van selecties kunt u geen ambten & functies selecteren.

In het gemeentedossier kunnen de gegevens van de personen met een ambt/functie (actief, niet meer actief) worden geëxporteerd.

Om verschillende soorten vrijwilligers te kunnen beheren en selecteren is er een mogelijkheid om deze personen onder te brengen in (een) groep(en) en deze groep(en) te onderhouden.
Personen in een groep kunt u in een selectie opnemen en desgewenst exporteren.