Gastlid

April 25, 2023 Redacteur Leden 1 minuut, 51 seconden

Een gastlid

 • blijft lid van zijn eigen kerk.
 • valt niet onder verantwoording van de kerkenraad, m.b.t. doop, huwelijk en opzicht.
 • kan alleen ingeschreven worden op basis van een kerkenraadsbesluit.
  • de gemeente heeft het recht bezwaar te maken tegen de opname van het gastlid.
 • wordt alleen ingeschreven onder bepaalde voorwaarden:
  • de reden kan zijn de afstand tot de eigen kerk.
  • huwelijk met een lid van uw gemeente.
 • is geen lid van een andere PKN kerk, gebruik daarvoor de relatie "vriend".
 • is een geregistreerde die ook nog bij een ander kerkgenootschap als lid staat ingeschreven.
 • de rechten van gastleden staan beschreven in Generale regeling 3, Gastlidmaatschap.
 • moet lid zijn van één de kerken die zijn opengesteld door de kleine synode, zie generale regeling artikel 1.2.
 • kan lid worden van de kerkenraad, als dit in de plaatselijke regeling van de gemeente is vastgelegd.
 • heeft in principe dezelfde rechten en plichten als een lid, met dit verschil dat er specifieke afspraken moeten worden gemaakt.

Meer informatie vindt u in de Generale regeling en/of de toelichting vanuit de kerkorde cq. Ledenregistratie en de kerkorde.

Zie ook de handleiding ledenadministratie, hoofdstuk Inschrijven/uitschrijven.