Voorkeurlidmaatschap

April 25, 2023 Redacteur Leden 2 minuten, 48 seconden

Lid zijn van een voorkeurgemeente (voorkeurlidmaatschap)

Leden van de kerk worden door verhuizing lid van een andere gemeente.
Het kan echter ook zonder verhuizing.

Een lid van de kerk, woonachtig te A, kan overgeschreven worden van zijn/haar woongemeente te A naar een gemeente te B.
Een dergelijke overschrijving wordt wel ‘lid worden van een voorkeurgemeente’ of ‘voorkeurslidmaatschap’ genoemd.

 • Daarvoor is nodig, een schriftelijk verzoek aan één van beide kerkenraden.
  Alleen de ontvangende kerkenraad kan bezwaar maken tegen dit verzoek.
  Een reden zou kunnen zijn dat:
  • Vanwege de afstand er geen pastorale zorg kan worden verleend.
  • Bij te grote toestroom er gevaar van wijziging van de identiteit en het beleid van de gemeente kan ontstaan.

Als iemand verhuist, terwijl hij lid is van een voorkeurgemeente, blijft hij/zij lid van de voorkeurgemeente.

Indien betrokkene dat niet wenst, moet dit worden aangegeven bij de kerkenraad van zijn ’oude’ voorkeurgemeente.

 • In dat geval wordt het lid ingeschreven bij zijn nieuwe 'woongemeente'.
 • Het kan ook zijn, dat de kerkenraad (van de ’oude’ voorkeurgemeente) niet langer wenst dat betrokkene lid blijft.
  Dit zal met name het geval zijn als deze te ver weg is gaan wonen.
  • De kerkenraad meldt dit aan betrokkene en beëindigt het lidmaatschap. Betrokkene wordt dan automatisch ingeschreven in de nieuwe woongemeente, volgens de gewone regels.

Wisseling van gemeente op hetzelfde grondgebied.

Op één grondgebied zijn soms meer gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland aanwezig.
Een mededeling aan de kerkenraad is voldoende om te worden ingeschreven in bij de andere gemeente.

'Wisseling van gemeente’ is niet hetzelfde als het overgaan naar een voorkeursgemeente.
Met dit laatste bedoelen we immers de overgang naar een gemeente op een ander grondgebied.

Zie ook de handleiding ledenadministratie