Dashboard

July 30, 2020 Redacteur Lokaal beheer, Leden 1 minuut, 40 seconden

Via het dashboard wordt u op eenvoudige wijze:

  • op de hoogte gehouden van bepaalde informatie;
  • om uw aandacht gevraagd voor bepaalde problemen/afwijkingen.

De algemene documentatie vindt u in de handleidingen.

Enkele bijzonderheden:

Gebieden zonder sectie

Klik op de regel x gebieden zonder sectie
Een overzicht met de straten die niet zijn ingedeeld opent.

Dit overzicht is gebaseerd op wijkgemeente

Oplossing/actie

Ga naar KSO > (Wijk)gemeenten > Secties

  • open de sectie waartoe 1 of meerde straten behoren.
  • Klik op Voeg toe
    • u ziet de straten die niet zijn ingedeeld.
  • Selecteer de regel en Voeg toe.

Zie ook de handleiding Lokaal beheer, hoofdstuk Secties

In de gebiedsomvang worden nooit straten getoond van buiten uw gemeente.
Wel kan de ledenadministrateur iemand van buitenaf voorkeurlid maken van een bepaalde sectie.
Deze leden worden, samen met alle andere leden. met hun woonplaats getoond in het tabblad Geregistreerden.
In de straten binnen de sectie worden leden automatisch geplaatst in de juiste sectie.
Dus alleen de leden die vallen binnen uw geografisch grondgebied.