Dashboard

April 25, 2023 Redacteur Lokaal beheer, Leden 1 minuut, 32 seconden

Via het dashboard wordt u op eenvoudige wijze:

  • op de hoogte gehouden van bepaalde informatie;
  • om uw aandacht gevraagd voor bepaalde problemen/afwijkingen.

De algemene documentatie vindt u in de handleidingen .

Enkele bijzonderheden:

Gebieden zonder sectie

Klik op de regel x gebieden zonder sectie
Een overzicht met de straten die niet zijn ingedeeld opent.

Dit overzicht is gebaseerd op wijkgemeente

Oplossing

Ga naar KSO > (Wijk)gemeenten > Secties

  • open de sectie waartoe 1 of meerde straten behoren.
  • Klik op Voeg toe
    • u ziet de straten die niet zijn ingedeeld.
  • Selecteer de regel en Voeg toe.

Zie ook de handleiding Lokaal beheer, hoofdstuk Secties

In de gebiedsomvang worden nooit straten getoond die buiten uw gemeente vallen.

De ledenadministrateur kan iemand van buiten uw gemeente voorkeurlid maken van een bepaalde sectie (sectievoorkeur).

Bij verhuizing of plaatsing op een adres/postcode die is toegekend aan een sectie, worden de betrokken geregistreerden automatisch correct geplaatst in de juiste sectie.