Verhuisproces LRP

September 21, 2023 Redacteur Leden 4 minuten, 44 seconden

Het verhuisproces zoals verwerkt door LRP

Alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland voeren hun ledenregistratie in LRP.
LRP heeft via SILA een koppeling met het GBA en ontvangt automatisch van de geregistreerden met een SILA nummer de verhuismutaties vanuit de burgerlijke gemeente. Het verhuisproces is gebaseerd op ordinantie 2.2.4

"De leden die binnen het grondgebied van de gemeente waartoe zij behoren hun vaste woonplaats hebben, worden bij verhuizing opgenomen als lid van een gemeente binnen het grondgebied waarvan zij hun vaste woonplaats hebben, naar regels in generale regeling 2 gesteld."

Hoe werkt een verhuizing in de praktijk?

Het grondprincipe is dat een geregistreerde verhuist vanuit type gemeente naar type gemeente.

PG -> PG

 • Is er op het nieuwe grondgebied geen PG, dan inschrijving in de aangewezen ontvangstgemeente.
 • Automatisch wordt er een vestigingsbrief aangemaakt en verzonden door het systeem.
  In deze brief wordt de geregistreerde geïnformeerd over de andere gemeenten op het nieuwe grondgebied.
 • HG -> HG
  • is er op het nieuwe grondgebied geen HG, dan inschrijving bij PG
  • is er geen PG, dan inschrijving bij aangewezen gemeente Geen vestigingsbrief.
 • GK -> GK
  • is er op het nieuwe grondgebied geen GK, dan inschrijving bij PG
  • is er geen PG, dan inschrijving bij aangewezen gemeente Geen vestigingsbrief.
 • EL -> EL
  • is er op het nieuwe grondgebied geen EL, dan inschrijving bij PG. Geen vestigingsbrief.
 • Meerdere van hetzelfde type
  • is er op het grondgebied van vestiging meer dan 1 PG, EL, GK of HG, dan inschrijving bij de aangewezen gemeente
   Automatisch wordt er een vestigingsbrief aangemaakt en verzonden door het systeem.
   In deze brief wordt de geregistreerde geïnformeerd over de andere gemeenten op het nieuwe grondgebied.

Verhuizing verbreekt voorkeurlidmaatschap niet.

Een verhuizing naar een nieuw adres op een ander grondgebied leidt NIET tot verplaatsing naar een andere (wijk)gemeente, tenzij de betrokkene of de kerkenraad dat WEL wil.

Vertrek naar buitenland.

Personen op buitenlandse adressen kunnen in een gemeente worden ingeschreven.

In de praktijk zijn er twee mogelijkheden denkbaar:

 • een geregistreerde wordt geraakt door een GBA/SILA mutatie.
  • er wordt een vinkje geplaatst in het tabblad Burgerlijke gegevens bij Buitenland JA.
  • de oude woonadres gegevens worden geschoond.
   Het woonadres in het buitenland wordt niet doorgegeven door het GBA.
 • de ledenadministrateur schrijft een persoon in die permanent of tijdelijk in het buitenland woont.
  • Als het adres bekent is kan de ledenadministrateur dit invullen in LRP.
  • Ook is het mogelijk om een (tijdelijk)correspondentie adres op te voeren.
   Een correspondentieadres preveleert in de output op woonadres.

Let op: gelieve een naar het buitenland vertrokken gemeentelid niet uit te schrijven.

 • Bij uitschrijving wordt het betreffende gemeentelid afgemeld bij SILA ⇒ BRP, waardoor er bij terugkeer in Nederlands geen heropname in de gemeente van vestiging plaatsvindt.

Tip: indien gewenst kunnen gemeenteleden met een buitenlands adres via de selectiecriteria (Buitenland > Uitsluiten) van selecties worden uitgesloten.

Zie ook de handleiding ledenadministratie, hoofdstuk Verhuizing