Gebruikers beheren

Gebruikers beheren

Gebruiker verwijderen

Nadat de ambtstermijn is afgelopen levert de LRP-gebruiker haar/zijn sleutel in bij de lokaal beheerder.

Wat u als lokaal beheerder niet moet doen of proberen is:

 • aan de sleutel rechtstreeks een andere geregistreerde proberen te koppelen (sleutel overdragen)
 • (tijdelijk) de rechten verwijderen maar de gebruiker verder laten bestaan (u loopt het risico uw sleutel 'kwijt' te raken!)

Ook is het niet mogelijk om een sleutel van uw gemeente over te dragen aan een andere gemeente.

De enige juiste werkwijze is:

 • gebruiker verwijderen!
  Daarbij worden alle persoonlijke notities die door deze gebruiker zijn gemaakt automatisch verwijderd. (AVG!)

Nieuwe gebruiker opvoeren

de nu vrijgekomen sleutel gebruiken om een nieuwe gebruiker op te voeren (zie handleiding Lokaal beheerder ).

Nieuwe digitale gebruiker

Bij het gebruik van de LRP inlog-app kan geen 'sleuteloverdracht' plaatsvinden.
Zie de handleiding Lokaal beheer hoe te handelen

Sleutel nieuwe lokaal beheerder?

Er zijn twee situaties mogelijk:

 • Als een niet gebruikte sleutel heeft kunt u deze koppelen aan de nieuwe Lokaal beheerder.
  De nieuwe Lokaal beheerder kan daarna de oude lokaal beheerder verwijderen.
  Daarna is deze sleutel weer beschikbaar voor uitgave.

 • Is er geen sleutel meer beschikbaar, dan kan het LRP-team dit voor uw gemeente verzorgen.
  Wij mogen dit alleen doen na schriftelijk toestemming van de Kerkenraad!

Zie ook de handleiding lokaal beheerder

QR-code (scannen)

Hoe ontvang ik een QR-code? De lokaal beheerder van uw gemeente kan uw QR-code opnieuw naar u verzenden vanuit LRP. (instructie voor de lokaal beheerder)

Heeft u als lokaal beheerder uw QR-code niet meer, neem dan contact op met de afdeling KSO van de Dienstenorganisatie.

Notities voormalig gebruiker

Persoonlijke notities van voormalige LRP-gebruikers zijn verwijderd. Zie Gebruiker verwijderen.

Bij sommige gemeenten bestaat de behoefte om informatie binnen het pastoraat te kunnen delen.
Om aan deze wens tegemoet te komen, is er (naast de publieke en persoonlijke notities) een derde soort van notities gemaakt: de pastorale notities .
Deze pastorale notities kunnen worden ingezien door alle personen binnen de gemeente die de pastorale rol in LRP hebben.
Informatie die gedeeld en/of overgedragen moet kunnen worden, kan in deze vorm van notitie worden vastgelegd.

Nieuwe sleutel / licentie(s) aanvragen

Dit verzorgt de afdeling KSO van de Dienstenorganisatie