Gebruikers beheren

Gebruikers beheren

Gebruiker verwijderen

Nadat de ambtstermijn is afgelopen levert de LRP-gebruiker haar/zijn licentie in bij de lokaal beheerder.

Wat u als lokaal beheerder niet moet doen of proberen is:

 • aan de licentie rechtstreeks een andere geregistreerde proberen te koppelen (licentie overdragen)
 • (tijdelijk) de rechten verwijderen maar de gebruiker verder laten bestaan (u loopt het risico uw licentie 'kwijt' te raken!)

Ook is het niet mogelijk om een licentie van uw gemeente over te dragen aan een andere gemeente.

De enige juiste werkwijze is:

 • gebruiker verwijderen!
  Daarbij worden alle persoonlijke notities die door deze gebruiker zijn gemaakt automatisch verwijderd. (AVG!)

Nieuwe gebruiker opvoeren

De nu vrijgekomen licentie gebruiken om een nieuwe gebruiker op te voeren (zie handleiding Lokaal beheerder ).

Nieuwe lokaal beheerder?

Er zijn twee situaties mogelijk:

 • Als een niet gebruikte licentie heeft kunt u een nieuwe Lokaal beheerder aanmaken.
  De nieuwe Lokaal beheerder kan daarna de oude lokaal beheerder verwijderen.
  Daarna is deze licentie weer beschikbaar voor uitgave.

 • Is er geen licentie meer beschikbaar, dan kan het LRP-team dit voor uw gemeente verzorgen.
  Wij mogen dit alleen doen na schriftelijk toestemming van de Kerkenraad!

Zie ook de handleiding lokaal beheerder

Notities voormalig gebruiker

Persoonlijke notities van voormalige LRP-gebruikers zijn verwijderd. Zie Gebruiker verwijderen.

Bij sommige gemeenten bestaat de behoefte om informatie binnen het pastoraat te kunnen delen.
Om aan deze wens tegemoet te komen, is er (naast de publieke en persoonlijke notities) een derde soort van notities gemaakt: de pastorale notities .
Deze pastorale notities kunnen worden ingezien door alle personen binnen de gemeente die de pastorale rol in LRP hebben.
Informatie die gedeeld en/of overgedragen moet kunnen worden, kan in deze vorm van notitie worden vastgelegd.

Nieuwe licentie(s) aanvragen

Zie hier.

Overbodige licenties opzeggen

Zie hier