Gebruikers beheren

Gebruiker verwijderen

Nadat de ambtstermijn is afgelopen levert de LRP-gebruiker haar/zijn sleutel in bij de lokaal beheerder.

Wat u als lokaal beheerder niet moet doen of proberen is:

 • aan de sleutel rechtstreeks een andere geregistreerde proberen te koppelen (sleutel overdragen)
 • (tijdelijk) de rechten verwijderen maar de gebruiker verder laten bestaan (u loopt het risico uw sleutel 'kwijt' te raken!)

Ook is het niet mogelijk om een sleutel van uw gemeente over te dragen aan een andere gemeente.

De enige juiste werkwijze is:

 • gebruiker verwijderen!
  Daarbij worden alle persoonlijke notities die door deze gebruiker zijn gemaakt automatisch verwijderd. (AVG!)

Nieuwe gebruiker opvoeren

Nieuwe digitale gebruiker

De lokaalbeheerder moet dan als volgt handelen.

Via beheer-gebruikers

 • het sleutelnummer van de vertrekkende gebruiker noteren(FDQ0000000RO)
 • de vertrekkende gebruiker verwijderen

Vervolgens via beheer-gebruikers- nieuw

 • de nieuwe persoon selecteren
 • de gebruikersnaam invullen van de nieuwe persoon(zijn/haar emailadres)
 • sleutel FDQ0000000RO koppelen
 • de rechten toekennen
 • QR code verzenden
 • Opslaan

De nieuwe gebruiker kan vervolgens de app (LRP Login) downloaden en de QR code scannen en inloggen in LRP.

Sleutel nieuwe lokaalbeheerder?

Er zijn twee situaties mogelijk:

 • Als een niet gebruikte sleutel heeft kunt u deze koppelen aan de nieuwe Lokaalbeheerder.
  De nieuwe Lokaalbeheerder kan daarna de oude lokaalbeheerder verwijderen.
  Daarna is deze sleutel weer beschikbaar voor uitgave.

 • Is er geen sleutel meer beschikbaar, dan kan het LRP-team dit voor uw gemeente verzorgen.
  Wij mogen dit alleen doen na schriftelijk toestemming van de Kerkenraad!

Zie ook de handleiding lokaal beheerder

Gebruikersnaam

De gebruikersnaam moet een geldig en actueel emailadres zijn.

QR code

Hoe ontvang ik een nieuwe QR-code? De lokaalbeheerder van uw gemeente kan uw QR-code opnieuw naar u verzenden vanuit LRP.

Heeft u als lokaalbeheerder uw QR niet meer, dan kunt u een verzoek doen per mail aan het lrp-team.
lrp-help@protestantsekerk.nl

Notities voormalig gebruiker

Persoonlijke notities van voormalige LRP-gebruikers zijn verwijderd. Zie Gebruiker verwijderen.

Bij sommige gemeenten bestaat de behoefte om informatie binnen het pastoraat te kunnen delen.
Om aan deze wens tegemoet te komen, is er (naast de publieke en persoonlijke notities) een derde soort van notities gemaakt: de pastorale notities.
Deze kunnen worden ingezien door alle personen binnen de gemeente die de pastorale rol in LRP hebben.
Informatie die gedeeld en/of overgedragen moet kunnen worden, kan in deze vorm van notitie worden vastgelegd.

Wij adviseren om binnen uw gemeente werkafspraken te maken over het gebruik van pastorale notities.

Gebruikersrol/functie

Afhankelijk van hun rol/functie kan de lokaalbeheerder een persoon toegang geven tot LRP. Via autorisatie wordt bepaald wat een gebruiker mag zien.

LRP kent meerdere gebruikersrollen/functies:

 • Bijdrage administrateur (BA)
 • Kerkrentmeester
 • Ledenadministrateur (LA)
 • Lokaalbeheerder (LB)
 • Pastoraal medewerker

Nieuwe gebruiker

Hoe kun je het gebruik van de inlogapp naar een andere gebruiker of andere telefoon overzetten? Ook de app is sleutel/gebruiker gebonden, dus bij vervanging van uw telefoon kunt u uw QR code downloaden en opnieuw scannen.
(Het kan handig zijn om deze nu al te downloaden en op te slaan op uw pc)

Nieuwe sleutel aanvragen

Dit kunt u per mail doen naar lrp-kso@protestantsekerk.nl