Fonds gerelateerde vragen

Planner aantal toezeggingsbrieven nul

In de planner tabblad Afgerond staat aantal toezeggingsbrieve op nul, zonder logging.

Als het toezeggingsformulieren + e-mails betreft en de e-mails zijn al verzonden, dan heeft opnieuw uitvoeren geen zin.
De oplossing is dan het verzameldocument verwijderen en opnieuw uitvoeren.

Let op: de links in de verzonden e-mails zijn dan niet meer bruikbaar zijn, althans niet tot e-mails opnieuw worden verzonden.

Fonds toepassen voor een abonnement

LRP kent drie fondstypen:

Beschrijving verlengen fonds

Verlengen naar nieuw jaar zie het document verlengen fonds

Betaalwijze automatische incasso en fonds "eenmalig vrij bedrag"?

Nee, het is niet mogelijk om bij de fondsen die het type eenmalig vrij bedrag hebben de betaalwijze automatische incasso te gebruiken.

Abonnement opstarten

Een abonnement kan in LRP worden vastgelegd op basis van een fonds.
Vooraf moet u bepalen welk fondstype voor uw situatie geschikt is. (Er kan niet van fondstype worden gewisseld)

Hoe ga ik om met nieuwe deelnemers met automatische incasso en mutaties?

We gaan uit van een fondstype éénmalig vast bedrag.

 • Voer een nieuwe deelnemer op voor de maand dat u incasseert.
 • U kunt dan de betreffende maand opnieuw genereren
 • Kies bij de uitvoerdatum datum dd-mm-jjjj.

Correcties/verkeerde boekingen en opnieuw incasseren.

 • er is al een keer geïncasseerd en een tweede keer incasseren is dus niet mogelijk.
 • verwijder de deelnemer en voer de deelnemer opnieuw op.
 • Bij het opnieuw genereren zal de incasso of een van de andere betaalverzoeken worden aangemaakt.

Kerkblad opbouwen vanuit notitievelden

U registreert uw kerkblad via notitievelden, maar wil dit omzetten naar een fonds.

De snelste manier om dit te realiseren leest u hier

Zie ook de Handleiding

LRP kent verkeerde ontvangsten toe aan mijn fonds.

Vaak komt dit omdat en IBAN bij het fonds ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Als de geregistreerde (met dezelfde IBAN) deelneemt in verschillende fondsen kan LRP een ontvangst verkeerd toekennen als er onvoldoende informatie bij de betaling voorhanden is. Om het toekennen te verbeteren kunt u uw deelnemers vragen zo veel mogelijk het betalingskenmerk in te vullen en in het fonds in te stellen (alleen) het betaalkenmerk te gebruiken.

Zie ook de Handleiding

Geregistreerde niet in output

Waarom wordt een geregistreerde niet opgenomen in de output?

 1. hij valt niet in de selectiecriteria (vgl. ook “wenst geen contact”, “adres onbekend” enz.).
  Bijv: meneer is wel PE-hoofd, maar geen lid, en mevrouw is wel lid, maar geen PE-hoofd. Oplossing: mevrouw PE-hoofd maken.
 2. hij wordt individueel of via een groep of vrij gebied uitgesloten in de selectie
 3. hij heeft de aanmerking “kan niet betalen” of “wil niet betalen” (zie gereg.dossier tabblad Financieel)
 4. hij is specifiek uitgesloten voor het fonds (zie gereg.dossier tabblad Financieel of in het fonds tabblad “Geregistreerden met uitsluiting voor dit fonds”)
 5. hij was al deelnemer in het fonds op het moment dat de toezeggingsformulieren werden afgedrukt
 6. hij is wel aangeschreven, maar het toezeggingsformulier of de envelop is in het productieproces of bij de post verloren gegaan. Controleer of de persoon in het verzameldocument voorkomt.

Digitaal betalingsverzoek

"digitaal betalingsverzoek vanuit fonds eenmalig vrij" en "digitaal betalingsverzoek vanuit fonds eenmalig vast".

In de te ondernemen stappen, gaan wij er vanuit dat u de beschikking heeft over SKG Collect.

 1. richt SKG Collect correct in (o.a. de parameters wat getoond wordt qua bedrag (één of meer voorstel-bedragen en de optie om een vrij bedrag in te vullen). Voor meer info: helpdesk SKG Gouda
 2. maak een selectie van de aan te schrijven personen met een e-mailadres koppel deze aan het fonds
 3. zet de diverse parameters in het fonds correct: m.n. betaalwijze iDEAL, de (betaal)maand, instellingen e-mail (hou afzender en e-mailadres qua tekst bijna aan elkaar gelijk, dat beperkt spam).
 4. genereer toezeggingen voor de hele selectie (optie standaard gegevens fonds overnemen, als de plantaak gereed is, dan heb je deelnemers voor een bepaalde maand
 5. koppel de sjabloon voor de betalingsuitnodiging (per e-mail).
 6. genereer de betalingsverzoeken (tabblad Incasso's ... iDEAL)
 7. open het verzameldocument en ga naar tabblad SKG iDEAL e-mails
 8. voer de controle uit:
  (1) markeer één regel, klik op Inzien en check of de link op de juiste plek in SKG Collect aankomt (je kunt zelfs een betaling doen)
  (2) alleen bij gebruik nieuwe sjablonen: je kunt een voorbeeld e-mail tonen (dan zie je de de opgemaakte mail voor de geselecteerde persoon;
  (3) als je wilt kun je ook die ene email versturen (knop geselecteerde e-mail versturen).

Naar boven