Registratie vormen

Het begrip "niet gedoopte kinderen"

Waar in de kerkorde over "niet gedoopte kinderen" wordt gesproken, worden ook echt minderjarige personen bedoeld.
In sommige gevallen worden die kort na de geboorte en opname in registratie dooplid, in andere gevallen kozen de ouders ervoor om het kind later zelf de keus m.b.t. de band met de kerk te laten.
Bij de opzet en inrichting van LRP zijn zij geregistreerd als 'niet-gedoopt'.

Recentelijk zijn ongedoopten > 18 jaar omgezet naar meegeregistreerden.

Meegeregistreerden

Op dit moment zijn er twee soorten van meegeregistreerden:

  1. personen (zonder kerkgenootschap of lid van een ander kerkgenootschap) die alleen in de eigen gemeente voorkomen met als doel het pastoraat zicht te laten hebben op de samenstelling van een gezin;
  2. personen, m.n. echtparen waarvan de partners lid zijn van verschillende kerkelijke gemeenten (de partner die geen lid is, wordt als meegeregistreerde getoond).

De gezinsregistratie is in de kerkorde opgenomen om het pastoraat zicht te laten hebben op de complete gezinssamenstelling.
Meegeregistreerden die voorheen niet-gedoopt waren zijn herkenbaar aan een publiek notitie met de tekst 'systeemmelding'

Niet-gedoopte kinderen worden op hun 18e verjaardag meegeregistreerd

Geadviseerd word om tijdig, voor de 18e verjaardag, contact met de minderjarige niet-gedoopten te leggen is geen administratieve actie, maar een pastorale.
Nog niet al te lang geleden zijn deze jongeren (bewust als niet-gedoopt, mogen we aannemen) in registratie opgenomen.
Van een doop is het (nog) niet gekomen.
Al met al voldoende reden om met die jongeren (als er over hun band met de gemeente geen duidelijkheid bestaat) contact te leggen.

Zie ook de handleiding, hoofdstuk inschrijven.