Bezoeken

Bezoeken

AVG en de registratie van bezoeken

Hoe verhoudt zicht het registreren van vertrouwelijke informatie in LRP en de wet op de privacy.
Hierbij valt met name te denken aan de registratie door pastorale medewerkers (incl. predikant).

Uitgangspunt van de registratie in LRP is het onderscheid dat LRP maakt tussen publieke, pastorale en persoonlijke notities:

  • publieke notities zijn zichtbaar voor de gebruikers binnen uw (wijk)gemeente die toegang hebben tot de gegevens van de betreffende geregistreerde in LRP. Hierin wordt uiteraard geen vertrouwelijke informatie vastgelegd.
  • pastorale notities zijn alleen zichtbaar voor de pastorale werkenden binnen uw (wijk)gemeente die toegang hebben tot de gegevens van de betreffende geregistreerde in LRP. Hierin wordt uiteraard geen vertrouwelijke informatie vastgelegd.
  • persoonlijke notities zijn vertrouwelijk en alleen in te zien door de pastoraal werkende die ze zelf heeft gemaakt. Als de betreffende pastoraal werkende geen gebruiker (meer) is in LRP dan worden deze persoonlijke notities automatisch verwijderd.
    Overigens is het niet verplicht om persoonlijke notities in LRP (of een computer) vast te leggen, als u dit wel doet, leg dan niet meer vast dan strikt nodig is voor het beoogde doel.

Enkele bijzonderheden:

  • Conform de kerkorde is iedereen die met persoonsgegevens werkt van de gemeente gehouden tot geheimhouding.
  • De aanleiding van een bezoek valt binnen het 'gerechtvaardigd belang' en is daarom zichtbaar voor de pastorale medewerkers in uw gemeente.
  • Een eventueel bezoekverslag of pastorale notitie zelf is, omwille van de privacy, alleen door uzelf in te zien!

Zie ook de privacy website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bezoeken of notities verplaatsen

Geregistreerde

Bezoeken of notities verplaatsen naar een andere geregistreerde?

Als pastoraal werkende kunt u, indien gewenst, de bezoeken verplaatsen naar een andere geregistreerde.
Hier staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat.

Gebruiker

Bezoeken of notities verplaatsen naar een andere LRP-gebruiker?

U kunt uw bezoeken of notities niet verplaatsen naar een andere gebruiker.
Het wijzigen van uw bestaande pastorale gebruikersaccount, zodanig dat een andere persoon van uw (voormalige) pastorale account gebruik kan maken, is verboden.

Zie ook de handleiding