KvK

KvK-gegevens in gemeentedossier

Zie de handleiding Lokaal beheer > Beheren gemeente .

Wij hebben al een inschrijving bij de KvK. Moet ik nu toch een bezoekadres invullen?

De dienstenorganisatie zal geen KvK-nummer toekennen als er al sprake is van inschrijving in het handelsregister.
Wij ontvangen de nieuwe (en bestaande) KvK nummers van de Kamer van Koophandel en zullen die in LRP verwerken.
Graag wél een bezoekadres invullen.

Onze gemeente heeft geen kerkgebouwen in bezit, welk adres moet ik dan invullen?

Graag het adres invullen van de locatie waar uw gemeente haar eredienst houdt.
Is er een dergelijk gebouw / adres niet voorhanden, dan moet - bij hoge uitzondering - het adres van (één van de) kerkrentmeesters worden ingevuld bij de [Locaties])(https://lrp-doc.pkn.nl/lokaal-beheer/beheren-gemeente#locaties) van de gemeente en dít adres worden geselecteerd.

Wij hebben meerdere kerkgebouwen. Welke gebouwen neem ik dan als bezoekadres voor de KvK?

U kunt een willekeurig kerkgebouw kiezen. Is in één van de kerkgebouwen een kerkelijk bureau gevestigd, dan heeft dit kergebouw de voorkeur.