Twinfield

Twinfield

Bestaat er een koppeling tussen LRP en een boekhoudprogramma?

Er bestaat een koppeling tussen LRP en het boekhoudprogramma Twinfield.
Het is met name mogelijk om boekstukken vanuit LRP door te zetten naar Twinfield.

Meer informatie vindt u in dit artikel in de kennisbank van LRP.

LRP koppeling versus SKG koppeling met Twinfield.

Gemeenten kunnen SKG machtigen om digitale rekeningafschriften automatisch te versturen naar LRP of Twinfield.
Als met het digitale rekeningafschrift laat versturen naar LRP, dan worden de batches die op het rekeningafschrift staan verrijkt met informatie uit LRP.
Vanuit LRP kan de gebruiker dan de verrijkte informatie doorzetten naar Twinfield.

Kiest u ervoor om de digitale rekeningafschriften automatisch te versturen naar Twinfield, dan wordt de informatiestroom richting LRP stopgezet.
Het is dus niet mogelijk om de rekeningafschriften automatisch naar zowel LRP als naar Twinfield te laten sturen.

Mutatiestroom naar LRP gestopt?

In SKG-online kunt u zelf zien of de ster rood of grijs is.
Is deze rood dan is de rekening gekoppeld aan Twinfield.

Waarom wordt het incassobedrag niet meegegeven naar Twinfield?

Het incassobedrag wordt wel via de XML aangeleverd vanuit de banken, maar niet ingelezen in LRP.
Ook zijn er banken die het totaal incassobedrag niet doorgeven in de uitwisseling met LRP.

In de kennisbank is hierover een artikel opgenomen meer informatie.

Een boekstuk opnieuw doorzetten naar Twinfield

Boekstukken die niet succesvol zijn ingelezen in Twinfield kunnen alleen nog een keer door de LRP-helpdesk worden doorgezet.

Neem daarvoor contact op met de helpdesk, onder vermelding van het onderwerp "Opnieuw doorzetten boekstuk naar Twinfield", uw gebruikersnaam, gemeentenaam, telefoonnummer (overdag), het boekstuk en de datum van het betreffende boekstuk.

Melding Twinfield

Eventuele meldingen die in de uitwisseling met Twinfield worden getoond komen vanuit Twinfield.
De melding heeft vaak te maken met Twinfield instellingen en/of al ingelezen bestanden.

Het KKA verzorgt de helpdesk voor vragen over Twinfield.

Verifieer, alvorens de helpdesk te benaderen, eerst de instellingen in LRP (Menu > Beheer > Twinfield accounts) bij het Twinfield account.