Twinfield koppeling

January 28, 2021 Redacteur Bijdragen, Lokaal beheer 3 minuten, 38 seconden

Het is mogelijk om boekstukken uit LRP door te zetten naar het boekhoudpakket Twinfield. Hieronder een korte beschrijving van deze export, voor meer informatie over de werking van Twinfield verwijzen wij u naar Twinfield. Voor het aanvragen van een Twinfield-account verwijzen wij u naar de KKA.

Aanmaken Twinfield koppeling

Uit te voeren door de lokaal beheerder.
Wanneer u een Twinfield-account hebt en uw koppeling door de KKA is gerealiseerd, kunt u in LRP aan de slag.
Eerste dient de lokaal beheerder de koppeling vast te leggen in LRP. Klik in het menu Beheer > Twinfield accounts en vervolgens op de knop Nieuw waarna het scherm Account toevoegen/bewerken verschijnt.
Hier vult u de gegevens van uw Twinfield-account in; wijkgemeente, gebruikersnaam, wachtwoord en omgeving (welke door Twinfield aan u toegewezen zijn) en de administratie (welke u wordt toegewezen door de KKA).

Bewaar de ingevulde gegevens met de knop Opslaan en open vervolgens de ingevoerde regel met Bewerken. Klik nu op de knop Test account. Wanneer alles juist is ingevuld verschijnt de melding Uw inlog bij Twinfield is gelukt.

Verwerking van betalingsbestanden

Uit te voeren door de bijdragenadministrateur.
Om betalingen te administreren in uw boekhoudpakket maakt u gebruik van grootboeknummers. De bijdragenadministrateur vult het corresponderende grootboeknummer in bij de gegevens van het fonds:

Lees vervolgens het betalingsbestand in op de gebruikelijke manier: Bijdragenadministratie > Ontvangsten & storneringen > Nieuw.

Het verwerken van betalingsgegevens vanuit LRP in Twinfield werkt alleen met dagafschriften in LRP van het type Digitaal.

Wanneer u alle betalingen verwerkt heeft en de betalingen die bedoeld zijn voor registratie in LRP heeft toegekend (zie handleiding bijdragenadministratie), kunnen alle betalingen op het dagafschrift worden doorgezet naar Twinfield.
Klik daarvoor op het tabblad Twinfield en vervolgens op de knop Doorzetten naar Twinfield. Uw bestand wordt nu doorgezet naar uw Twinfield-account voor verdere verwerking in uw boekhouding. In Twinfield zult u betalingen die in LRP waren uitgevallen (zoals bijvoorbeeld elektra- of telefoonrekeningen) terug vinden.

Indien u niet van Twinfield gebruik maakt kunt u hier de mutaties in XML-formaat downloaden voor verwerking in een ander (boekhoud)pakket.

Hieronder een kort filmpje met uitleg over deze koppeling:

PKN: Boeken in LRP en Twinfield from Wolters Kluwer TAA Nederland on Vimeo.