Generale regeling

De Generale regeling

Bij de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland horen nadere uitwerkingen: de Generale regelingen.
Voor de ledenregistratie van de Protestantse Kerk Nederland zijn deze vastgelegd in 'Generale regeling 2. Ledenregistratie'.

Op deze pagina kunt u de Generale-regelingen downloaden.